Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn công trình Huadian Trung Quốc Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn công trình Huadian Trung Quốc

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã tiếp và làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn công trình Huadian Trung Quốc (CHED) – ông Diao Pei Bin về cơ hội hợp tác giữa hai tập đoàn.

  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31