Văn bản EVN

 Số/ ký hiệu Không có số hiệu văn bản
 Tên văn bản Sổ tay PCCC điện gia đình
 Ngày ban hành 28/06/2018
 Đơn vị ban hành Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 Loại văn bản Sổ tay
 Người ký Không có người ký
 Trích yếu

Sổ tay PCCC điện gia đình (Bấm vào đây)

 Từ khóa
 File văn bản (Download)
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video