Văn bản EVN

 Số/ ký hiệu Không có số hiệu văn bản
 Tên văn bản Sổ tay PCCC điện cơ sở sản xuất kinh doanh và công sở
 Ngày ban hành 31/01/2018
 Đơn vị ban hành Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 Loại văn bản Sổ tay
 Người ký k
 Trích yếu

Sổ tay PCCC điện cơ sở sản xuất kinh doanh và công sở (Bấm vào đây)

 Từ khóa
 File văn bản (Download)
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video