Văn bản Hải Dương PC

 Số/ ký hiệu QĐ.72
 Tên văn bản QĐ.72 - Quy định tạm thời treo cáp thông tin của các đơn vị ngoài ngành điện vào cột điện của ngành điện
 Ngày ban hành 29/06/2009
 Đơn vị ban hành Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
 Loại văn bản Quy định
 Người ký Giám đốc - Nguyễn Trọng Hữu
 Trích yếu

Quy định tạm thời treo cáp thông tin của các đơn vị ngoài ngành điện vào cột điện của ngành điện (mã số: QĐ.72)

 Từ khóa Quy định; tạm thời; treo cáp thông tin; ngành điện; cột điện
 File văn bản (Download)

Văn bản khác

Không tìm thấy bản ghi nào
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video