Văn bản pháp luật

 Số/ ký hiệu 24/2012/QH13
 Tên văn bản 24/2012/QH13 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
 Ngày ban hành 01/07/2013
 Đơn vị ban hành Quốc hội
 Loại văn bản Luật
 Người ký Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng
 Trích yếu

Luật số: 24/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 28/2004/QH11.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 Từ khóa
 File văn bản (Download)
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

Thư viện Video