Chuyển đổi số PC Hải Dương

Xây dựng phần mềm Ứng dụng hiện trường phục vụ triển khai dịch vụ theo phương thức điện tử hóa tại NPCIT

Xác định chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong lĩnh vực KD&DVKH nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng để nâng cao năng suất lao động, cải tiến quy trình kinh doanh và đặc biệt là tạo ra không gian số để tương tác với khách hàng một cách tốt nhất.

Với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng theo tinh thần chủ động, đáp ứng nhanh và thuận tiện cho khách hàng, duy trì thế mạnh của NPCIT trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành. NPCIT đã triển khai xây dựng phần mềm Ứng dụng hiện trường phục vụ các dịch vụ điện theo phương thức điện tử hóa áp dụng cho toàn bộ 9/16 dịch vụ tại các Điện lực huyện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phần mềm ứng dụng hiện trường do NPCIT xây dựng đã được đưa vào sử dụng tại các điện lực huyện của EVNNPC nhằm phục vụ người lao động tại hiện trường với nhiều công tác linh hoạt như: tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, thao tác, thực hiện các dịch vụ điện, nghiệp vụ điện theo phương thức điện tử hóa, tra cứu, hiển thị hợp đồng, hồ sơ điện tử, xác nhận giao dịch qua OTP tại hiện trường.

ảnh UDHT 1

Thi công - Lập biên bản treo tháo công tơ

Trước đây các dịch vụ điện chưa thực hiện việc điện tử hóa, công tác ký hợp đồng sử dụng điện, thay đổi mục đích sử dụng điện, thay đổi thông tin khách hàng… đều đang được thực hiện theo hình thức thủ công. Công tác tác nghiệp ngoài hiện trường có giao tiếp với hệ thống như chương trình phát triển khách hàng trên máy tính bảng với các tính năng cơ bản nhưng chưa thực hiện được bước điện tử hóa các hồ sơ giấy tờ, chương trình mới chỉ dừng lại ở mức thu thập một số thông tin khách hàng sau đó đẩy về Website trung gian chưa được đồng bộ được vào hệ thống CMIS 3.0. Công tác treo tháo hệ thống đo đếm, ký hợp đồng mua bán điện tại hiện trường đang thực hiện theo cách thủ công, ghi nhận thông tin trên giấy, xác nhận chữ ký giữa khách hàng với ngành điện, điều này gây ra nhiều bất cập và tốn chi phí, thời gian.

Sau khi thực hiện xây dựng phần mềm Ứng dụng hiện trường phục vụ các dịch vụ điện theo phương thức điện tử hóa đã đồng bộ dữ liệu khách hàng tại hiện trường về hệ thống CMIS 3.0 và ngược lại, đáp ứng các quy trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ điện và các quy trình nghiệp vụ nội bộ có sự giao tiếp giữa khách hàng và điện lực.

ảnh UDHT 2

Mô hình liên kết các phần mềm

Việc thay đổi toàn bộ phương thức dịch vụ điện trong công tác kinh doanh truyền thống giúp cho người vận hành có thể theo dõi, giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu trên toàn hệ thống kịp thời, nhanh chóng; khách hàng có thể truy cập vào Web CSKH, ứng dụng CSKH Mobile, Ứng dụng hiện trường một cách thuận tiện.

Với phần mềm ứng dụng hiện trường này, ngành điện sẽ tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực, có thể đánh giá hiệu quả công việc trực tiếp đối với công tác ngoài hiện trường. Giám sát được hành trình, mức độ an toàn của nhiều công đoạn thực hiện đối với các công việc có yêu cầu về an toàn điện trong công tác vận hành. Loại bỏ việc gián đoạn sản xuất, và triển khai hàng loạt quy trình làm việc trên nền tảng công nghệ, thiết bị thông minh. Làm giàu dữ liệu phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá và thống kê báo cáo số liệu giúp cho công tác quản trị, điều hành tốt hơn đồng thời nâng nâng cao công tác điều hành SXKD của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Bùi Thị Hồng Nhung - NPCIT

Tác giả: ; xuất bản: 04/01/2022 02:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31