Tin Hải Dương PC

Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động Văn phòng- PC Hải Dương

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những đơn vị số hóa hàng đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Với mục tiêu cụ thể đó trong thời gian qua Công ty đã tập trung nguồn lực, nhân lực vào công cuộc chuyển đổi số. Công tác chuyển đổi số đang được thực hiện đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như: Quản lý văn bản và điều hành công việc (E-Office); Quản lý vận hành, cung ứng điện; Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng; Đầu tư xây dựng; Viễn thông & Công nghệ thông tin…

Ứng dụng phần mềm E-Office 3.0 trong công tác quản trị văn phòng

Công tác số hóa trên phần mềm quản lý E-Office đã được công ty đặc biệt chú trọng quan tâm, triển khai đồng bộ từ Văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Qua đó kết quả thực hiện mang lại những lợi ích thiết thực. Công tác điều hành tập trung, giúp việc chỉ đạo thống nhất ra quyết định nhanh nhất. Tiết kiệm chi phí thư tín, điện thoại, in ấn, sao chép, chi phí quản lý hồ sơ, không gian lưu trữ. Hướng đến một hệ thống thông tin đồng nhất. Từ các cấp quản lý điều hành đến cấp thực hiện đều theo dõi được công việc cần xử lý, các công việc đang triển khai. Tra cứu sử dụng thông tin, tài liệu nhanh chóng khi cần. Kiểm soát được công việc một cách chặt chẽ: cải tiến tốc độ xử lý công việc, theo dõi và đánh giá dễ dàng công việc của từng bộ phận, cá nhân, chuẩn hóa được các quy trình công việc…Nâng cao hiệu quả xử lý công việc (giảm thời gian xử lý, trao đổi thống nhất), tăng năng suất lao động. Giải quyết kịp thời các bế tắc trong quy trình xử lý công việc, theo dõi được tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý công việc, đảm bảo tính liên thông dữ liệu, giảm tối đa các rủi ro. Thông tin an toàn, bảo mật cao, khi phí đầu tư thấp, hiệu quả mang lại cao. Điều đó chứng minh trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Văn thư PC Hải Dương đã khai thác sử dụng tối đa tiện ích trên E-Office 3.0 với hơn 28.000 văn bản, công văn các loại.

Trong công tác quản lý Hồ sơ nhân sự, đáp ứng tốt nhất việc quản lý lao động và đặc biệt cập nhật nhanh chóng thông tin quản lý sức khỏe cho 100% CBCNV Công ty. Các cán bộ chuyên viên bộ phận Tổ chức và Nhân sự không ngừng học tập, nâng cao trong quản lý và khai thác sử dụng phần mềm HRMS. Công tác quản lý Hồ sơ gốc đã được tập hợp số hóa chi tiết, thông tin quản lý được cập nhật thường xuyên trên phần mềm. Giá trị mang lại là hiệu quả tối ưu khi cần khai thác, kiểm tra thông tin, kiểm soát tình trạng sức khỏe của cán bộ quản lý và truy cập thông tin cá nhân nhanh chóng, tiện lợi lúc cần đến từng đối tượng CBCNV khi có nhu cầu.

Ứng dụng phần mềm HRMS trong quản lý nhân sự

Công tác chuyển đổi số đã được PC Hải Dương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đáp ứng được nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội. Áp dụng các công nghệ tiên tiến, thành quả của cuộc CMCN 4.0 để quản trị doanh nghiệp, quản lý vận hành trên nền số hóa, từng bước nâng cao trải nghiệm, tương tác với khách hàng, cán bộ công nhân viên trên không gian số. Song song với việc ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đào tạo nhận thức, nghiệp vụ vận hành khai thác trên nền tảng số, công tác đảm bảo an toàn thông tin là các công tác trọng tâm để công tác chuyển đổi số của PC Hải Dương thành công như mong đợi.

Lê Huy – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 20/07/2021 03:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31