Tuyển dụng

Tuyển dụng lao động

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HDTV ngày 31/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 20/7/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
Căn cứ công văn số 5980/EVNNPC-TCNS ngày 04/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu tuyển dụng lao động năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Công ty) thông báo tuyển dụng lao động trực tiếp tại các đơn vị cấp IV trực thuộc Công ty như sau:
1. Số lượng lao động tuyển dụng: Tuyển dụng 06 lao động bao gồm:
- Lao động có trình độ Đại học chuyên ngành Hệ thống điện, Kỹ thuật điện, Thiết bị điện, Kinh tế năng lượng: 05 người.
- Lao động có trình độ chuyên ngành Kinh tế, Tài chính kế toán: 01 người.
2. Vị trí/chức danh tuyển dụng: Điều độ viên; Công nhân Quản lý vận hành lưới điện trung, hạ thế hoặc Công nhân kinh doanh điện năng; Nhân viên tài chính kế toán tại các đơn vị trực thuộc Công ty
3. Yêu cầu đối với người dự tuyển:
- Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tiêu chuẩn, trình độ phù hợp với vị trí/chức danh tuyển dụng.
Lao động trúng tuyển được bố trí tại các đơn vị cấp IV theo vị trí lao động trực tiếp; Tuân thủ sự điều động phân công của Công ty.
- Về tuổi đời: Đối với công nhân tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển; đối với lao động chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển công tác từ 20 - 45 tuổi.
- Về trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện (Hệ thống điện, Kỹ thuật điện, Kinh tế năng lượng…) và Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính kế toán theo phê duyệt của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và phù hợp với vị trí/chức danh tuyển dụng.
- Về văn bằng, chứng chỉ: Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí/chức danh tuyển dụng.
- Về sức khoẻ: Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, đạt sức khỏe loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế; Riêng đối với các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải đủ điều kiện sức khỏe loại I hoặc loại II (được chứng nhận bởi bệnh viện cấp huyện trở lên).
- Về lý lịch: Lý lịch rõ ràng; Nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự; Không nghiện hút, không mắc các tệ nạn xã hội. Bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc đơn vị đang công tác, học tập.
- Không nhận dự tuyển các đối tượng sau:
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự;
+ Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác;
+ Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần tuyển;
+ Người mắc tệ nạn xã hội và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
*Thông tin chi tiết xin đọc tại đây:
* Phụ lục đính kèm lấy tại đây: Phụ lục 1;  Phụ lục 2
 
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – Tp. Hải Dương – tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 0220.2220611
Website: dlhaiduong.evn.com.vn

Tác giả: ; xuất bản: 11/01/2023 08:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31