Tin Hải Dương PC

Từ ngày 5/8/2014, thời hạn Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt không bị giới hạn mức tối đa

Thời hạn của Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt do đơn vị bán lẻ điện và khách hàng sử dụng điện thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của Hợp đồng, thì thời hạn đó được tính từ ngày ký đến ngày các bên sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt Hợp đồng.

Đây là điểm mới cơ bản của Thông tư số19/2014/TT-BCTngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương, ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt; khác với Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN ngày 12/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, quy định thời hạn của Hợp đồng do hai bên thoả thuận, tối đa là 5 năm và được gia hạn nếu hai bên không có yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Theo Thông tư số 19/2014/TT-BCT, bên mua điện là một hộ gia đình sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đăng ký mua điện chỉ được ký 01 hợp đồng.

Trường hợp không sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, Bên mua điện chỉ được sử dụng một trong các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực để đăng ký mua điện và chỉ được ký 01 hợp đồng.

Bên bán điện có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch và áp dụng mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư này đối với các hợp đồng ký kết kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Các hợp đồng đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Điện lực, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp Bên mua điện có nhu cầu ký lại hợp đồng trước thời hạn, Bên bán điện có trách nhiệm thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/8/2014, thay thế Quyết địnhsố 08/2006/QĐ-BCN ngày 12/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Tác giả: Theo: evn.com.vn ; xuất bản: 02/07/2014 07:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31