Hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/5/2015, áp dụng Hóa đơn điện tử trong mua bán điện tại Điện lực TP.Hải Dương

Từ ngày 01/5/2015, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương sẽ thực hiện áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán điện tại Công ty . Việc thanh toán bằng hình thức hóa đơn điện tử mới này có gây khó khăn gì cho doanh nghiệp và người sử dụng điện hay không? Đại điện Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương có một số giải đáp như sau:

1. Theo kế hoạch thì từ ngày 1/5, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương sẽ bắt đầu áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện, theo Công ty thì việc áp dụng này có lợi như thế nào cho ngành điện và cả các đơn vị, doanh nghiệp và người sử dụng điện?

*Nội dung trả lời:


Việc áp dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động bán điện là cần thiết do nhiều lợi ích cụ thể mang lại như sau:

- Giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn so với sử dụng hóa đơn giấy, do đó, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh.

- Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế vì thông tin trên hóa đơn điện tử được chuyển thẳng vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp mua bán hàng hóa, dịch vụ.

- Quá trình thanh toán nhanh hơn do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử.

- Góp phần hiện đại hóa công tác hạch toán kế toán, quản trị doanh nghiệp để phù hợp với xu thế kinh doanh ngày càng phát triển trên thị trường quốc tế hiện nay.

- Phù hợp với các công nghệ tiên tiến đang được áp dụng trên thế giới như Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, ...

- Góp phần bảo vệ môi trường.

2. Khi triển khai hóa đơn điện tử thì các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng điện sẽ nhận hóa đơn thông báo thanh toán tiền điện cũng như là biên lai xác nhận đã đóng tiền điện bằng các hình thức như thế nào?

* Nội dung trả lời:


Khách hàng sau khi thanh toán tiền điện sẽ được nhận biên nhận xác nhận đã thanh toán tiền điện. Cụ thể như sau:

- Đối với các khách hàng thanh toán tại nhà: Khách hàng nhận được biên nhận in trực tiếp từ máy tính cầm tay của Thu ngân viên, mẫu theo mẫu quy định của EVNNPC

- Đối với các khách hàng thanh toán tại quầy của công ty điện lực: Khách hàng sẽ nhận được biên nhận xác nhận thanh toán theo mẫu do EVNNPC phát hành.

- Đối với các khách hàng thanh toán tại quầy các Ngân hàng hoặc các đối tác khác có ký hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền điện (ngân hàng, bưu cục,…): Khách hàng sẽ nhận được biên nhận xác nhận thanh toán theo mẫu có sẵn của các ngân hàng, các đối tác thực hiện dịch vụ thu hộ,…

- Ủy nhiệm thu: Khách hàng sẽ nhận được giấy ủy nhiệm thu do Công ty Điện lực phát hành có đóng dấu xác nhận đã thanh toán tiền điện.

- Ủy nhiệm chi: Khách hàng sẽ nhận được giấy báo nợ, hoặc ủy nhiệm chi của ngân hàng xác nhận đã thanh toán tiền điện.

- Đối với các khách hàng thanh toán qua internet: Khách hàng sẽ nhận được  xác nhận của nhà cung cấp.

Khách hàng có nhu cầu nhận thông tin v hóa đơn tiền điện sẽ được nhận theo 2 hình thức sau:

- Qua trang web CSKH của EVNNPC (
http://npccskh.npc.com.vn/cskh/): khách hàng đăng nhập và tra cứu, download thông tin về Hóa đơn tiền điện.

- Qua email: Hóa đơn tiền điện được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của khách hàng

3. Đối với khách hàng kê khai thuế thì việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện ra sao?

* Nội dung trả lời:

- Đối với HĐĐT: khách hàng thực hiện kê khai thuế sử dụng thông tin có sẵn trong HĐĐT nhận từ CTĐL. Khách hàng có thể hiệu chỉnh phần mềm kế toán của mình để phần mềm kế toán có thể hiểu được nội dung HĐĐT do ngành điện phát hành.

- Đối với HĐĐT chuyển đổi ra giấy: khách hàng sử dụng các thông tin trên HĐĐT chuyển đổi ra giấy (ngày lập, ký hiệu, serie, người bán, tỷ lệ thuế, tổng tiền, tiền thuế,..) để kê khai thuế tương tự như với hóa đơn tự in.

- Thể hiện của HĐĐT:khách hàng sử dụng thông tin kê khai thuế lấy từ các thể hiện của HĐĐT. Cục thuế địa phương có thể tra cứu và xác thực hóa đơn của khách hàng tại trang web CSKH của NPC (
http://npccskh.npc.com.vn/cskh/).

Để biết thêm thông tin về Hóa đơn điện tử trong mua bán điện, quý Khách hàng vui lòng liên hệ
0320.6261122 của Bộ phận giao dịch khách hàng tại Công ty hoặc liên hệ các công ty điện lực để biết thêm chi tiết.

Tác giả: Đỗ Mạnh Cường - Ban QHCĐ ; xuất bản: 13/03/2015 08:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31