Tin Hải Dương PC

Triển khai hệ thống hỗ trợ quản lý thu và theo dõi nợ bằng thẻ khách hàng tại Điện lực TP Hải Dương

Từ ngày 10/4/2016, Điện lực thành phố Hải Dương - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) triển khai công tác thu và chấm nợ cho khách hàng sử dụng điện nộp tiền tại quầy thu bằng Thẻ khách hàng.

Đây là một bước đột phá nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, hướng khách hàng sử dụng các hình thức thanh toán điện tử.

Với mỗi Thẻ thanh toán được Điện lực TP Hải Dương cấp miễn phí cho khách hàng sử dụng điện, trong đó tích hợp sẵn các thông tin liên quan đến giao dịch thanh toán được bảo mật an toàn. Tại quầy thu tiền điện, thu ngân viên (TNV) dùng Thẻ khách hàng để tìm kiếm dữ liệu thanh toán, in trả Giấy biên nhận nộp tiền và chấm xóa nợ trên hệ thống ngay sau khi khách hàng nộp tiền. Khách hàng không phải chờ đợi TNV tìm kiếm Giấy biên nhận nộp tiền (đã in sẵn).

Việc áp dụng Thẻ khách hàng kết hợp với áp dụng hình thức HĐĐT sẽ đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác thu và chấm xóa nợ do cả hai hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, cùng làm thành một chu trình khép kín hoàn chỉnh. Là nỗ lực của PC Hải Dương nhằm đem đến sự thuận tiện cho khách hàng, đáp ứng tối đa tiện ích cho khách hàng.

TAGS:
Tác giả: Vũ Đức Thanh - Văn phòng Công ty ; xuất bản: 12/04/2016 01:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31