Văn hóa doanh nghiệp

Triển khai Bộ Qui tắc ứng xử văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 10/01/2023 Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký quyết định số 25/QĐ-EVN về việc ban hành Bộ Qui tắc ứng xử văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 30/01/2023 Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ký quyết định số 138/QĐ-EVNNPC về việc công bố Qui định Qui tắc ứng xử của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo quyết định số 4044/QĐ-EVNNPC ngày 27/12/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc hết hiệu lực thi hành để áp dụng trực tiếp Bộ Qui tắc ứng xử văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN được xây dựng với hai nội dung lớn.

Chương I. "Các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và ứng xử của EVN" quy định về thực thi các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; các quy tắc ứng xử chung; văn hóa ứng xử và làm việc nội bộ; ứng xử với các cơ quan cấp trên và địa phương;ứng xử với khách hàng và đối tác; ứng xử đối với gia đình, cộng đồng xã hội và với môi trường.

Chương II là "Các nghi thức ứng xử" sẽ bao gồm các nội dung về sử dụng cờ trong EVN; Sử dụng danh thiếp; Nghi thức hội họp và hội nghị; Nghi thức Hội đàm, ký kết, tổ chức tiệc chiêu đãi; Qui cách ngồi trên xe oto; Sử dụng thang máy nơi làm việc; giao tiếp qua điện thoại; trang phục, đồng phục của CBCNV.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã gửi tới các đơn vị và toàn thể CBCNV trong toàn Công ty Bộ Qui tắc ứng xử văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên để có thể lan tỏa sâu rộng hơn, hàng tuần Công ty sẽ có bài viết trên trang Web nội bộ theo từng chuyên đề các nội dung Qui tắc ứng xử trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam góp phần định hướng và xây dựng đội ngũ nhân viên ngành điện chuyên nghiệp có nguyên tắc trong làm việc đóng vai trò như một nền tảng ảnh hưởng đến các hoạt động thành công của công ty.

Bài 1. THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC EVN

“Trong suốt quá trình gần 70 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát huy được các giá trị truyền thống của ngành Điện cách mạng Việt Nam với tinh thần EVN thắp sáng niềm tin bằng trách nhiệm, sự tận tâm, tinh thần tiên phong và sáng tạo để nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng và cộng đồng xã hội. Bằng việc đảm bảo cung cấp điện với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, EVN cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế và sự tiến bộ của cộng đồng xã hội.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, quá trình chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng đang được đặc biệt quan tâm trên toàn cầu và Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, EVN đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số có văn hóa tiêu biểu bằng cách thực thi tốt pháp luật, tôn trọng và phát huy các giá trị văn hoá, các nguyên tắc mà EVN cam kết với Đảng, Nhà nước, với khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội và với người lao động.

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN được xây dựng để triển khai Tài liệu Văn hóa EVN, là kim chỉ nam để mỗi cá nhân trong EVN áp dụng một cách hiệu quả các nguyên tắc và giá trị văn hóa của EVN vào công việc của mình, giúp đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp với thực tế.

Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) của EVN sẽ luôn nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm để thực thi nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Bộ Quy tắc này.

Cảm ơn tinh thần cam kết của CBCNV trong thực thi các quy tắc ứng xử văn hóa nói riêng và các giá trị văn hóa của EVN nói chung, góp phần cùng EVN xây dựng văn hóa EVN ngày càng vững mạnh.”

Tác giả: ; xuất bản: 13/02/2023 09:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31