Tin ngành điện

Tổ công tác EVN khảo sát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều ngày 02/7/2020, Tổ công tác do ông Mai Quốc Hội, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) về tình hình thực hiện kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển (SXKD–ĐTPT) 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 để nắm bắt thêm thông tin cụ thể tại một đơn vị cấp 3. Tham gia buổi làm việc có đại diện của các Ban chuyên môn của EVN, ông Hồ Mạnh Tuấn – TVHĐTV, đại diện các Ban chuyên môn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Ban lãnh đạo cũng như đại diện các phòng chức năng của PC Hải Dương.


Ông Phạm Trung Nghĩa – Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Dương trình bày Báo cáo hình thực hiện 
các chỉ tiêu SXKD và ĐTPT từ năm 2016 đến 2020 và kế hoạch 5 năm tới 2021-2025

Tại buổi làm việc, ông Phạm Trung Nghĩa – Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Hải Dương trình bày Báo cáo hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD và ĐTPT từ năm 2016 đến 2020 và kế hoạch 5 năm tới 2021-2025. Báo cáo nêu các kết quả đã đạt được trong kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và ra những giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 và tiếp sau đó là kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.
   
Trong quá trình làm việc, các thành viên trong Tổ công tác đã thảo luận, trao đổi, đánh giá, nhận xét về những kết quả sản xuất kinh doanh mà PC Hải Dương đã thực hiện trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.


Ông Mai Quốc Hội, Thành viên HĐTV EVN phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Quốc Hội, Thành viên HĐTV EVN đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của PC Hải Dương trong thời gian qua bao gồm nhiều chỉ tiêu đã thực hiện được tiến độ về trước một năm trong kế hoạch 5 năm. Bên cạnh đó, để hoàn thành được kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 -2025 PC Hải Dương cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong điều hành để một số chỉ tiêu sẽ có sự tiến bộ mạnh như việc thu nộp tiền điện theo quy trình, nâng cao điểm hài lòng của khách hàng, cải thiện tiền lương của cán bộ công nhân viên. Đặc biệt, với giai đoạn 5 năm tiếp theo, PC Hải Dương cần xây dựng kế hoạch với định hướng phấn đấu cao và lưu ý đến việc đảm bảo khả năng làm việc ngoài hiện trường của công nhân khi tuổi bình quân tăng. Bên cạnh đó, PC Hải Dương cần tăng cường quan hệ với địa phương, các đoàn đại biểu Quốc hội để giải quyết được nhiều nội dung bao gồm cả truyền thông.
 
Ông Phạm Trung Nghĩa đã đại diện PC Hải Dương tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổ công tác và hứa sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cũng như kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.


Thu Hương – Ban Truyền thông EVNNPC

Tác giả: Nguồn: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ; xuất bản: 03/07/2020 10:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31