Thông cáo báo chí

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong kinh doanh bán điện năm 2020.

+ Điện thương phẩm: 6.022,996 triệu kWh, tăng trưởng 3,76% so với năm 2019 (thương phẩm lũy kế hết năm 2019 thực hiện là 5.804,60 triệu kWh).

+ Tỷ lệ tổn thất: 3,55% thấp hơn so với kế hoạch giao 0.18% (KH Tổng Công ty giao năm 2020 là 3,73%).

+ Giá bán điện bình quân: 1.691,92 đ/kWh cao hơn giá bán điện bình quân theo KH 2020 là 0,77 đồng/kWh (KH giá bán điện bình quân năm 2020 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao 1.689,15 đồng/kWh).

+ Doanh thu tiền điện bao gồm cả công suất phản kháng: 10.200,931 tỷ đồng.

+ Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng, cụ thể:

* Chỉ số tiếp cận điện năng trung bình = 4,94 ngày.

* Thời gian phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố = 1,25 giờ.

* Thời gian lắp công tơ cấp điện mới:

- KH sinh hoạt khu vực TP, TX, thị trấn = 2,55 ngày.

- KH sinh hoạt nông thôn = 2,50 ngày.

- Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt = 2,52 ngày. 

* Thời gian giải quyết kiến nghị của KH về công tơ đo đếm = 1,32 ngày.

* Thời gian sắp xếp cuộc hẹn với khách hàng = 1,05 ngày.

+ Năm 2020 Công ty Điện lực Hải Dương đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện 2 lần cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và EVN cụ thể: Lần giảm giá điện, tiền điện thứ nhất Công ty đã giảm cho tổng số 564.427 khách hàng với số tiền 260,604 tỷ đồng; Lần giảm giá điện, tiền điện thứ 2 Công ty giảm cho tổng số 533.577 khách hàng với số tiền 53,761 tỷ đồng.

+Trong công tác chăm sóc khách hàng, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổng đài chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (19006769) để giải quyết nhanh chóng các phản ánh của khách hàng về mất điện, hóa đơn tiền điện, cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin mất điện để nhắn tin thông báo đến khách hàng.

2. Công tác Quản lý Kỹ thuật, Đầu tư xây dựng, cải tạo, phát triển lưới điện.

2.1. Công tác Quản lý Kỹ thuật:

- Trong năm 2020, Công ty Điện lực Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa đảm bảo cung cấp điện vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục các hoạt động sản xuất kinh doanh, cho các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh Hải Dương; các ngày Lễ, Tết, các đợt bơm tưới tiêu, các kỳ thi và đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương và của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công ty luôn chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị, tăng cường trực để ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố (nhất là trong những ngày nắng nóng và mùa mưa bão) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cũng trong năm 2020 dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hải Dương, Công ty đã nỗ lực bằng nhiều phương án giải pháp vừa đảm bảo cấp điện trong tình hình dịch bệnh căng thẳng vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong Công ty.

2.2. Công tác đầu tư xây dựng, phát triển nguồn, lưới điện:

Theo kế hoạch giao vốn và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng chính thức năm 2020 có 06 dự án 110kV, 14 công trình chống quá tải (CQT), 20 công trình lưới điện trung thế và 12 công trình lưới điện hạ thế.

- Các dự án 110kV (06 dự án): Đang triển khai bước thực hiện đầu tư 06 dự án. Hiện nay đã có 05/06 TBA 110kV (thuộc 05 dự án) đã được Trung tâm điều độ hệ thống Điện miền Bắc chấp thuận vận hành không người trực theo quy định.

- Các công trình CQT năm 2020 (14 công trình): Đến nay đã hoàn thành được 14/14 công trình với tổng số 88 TBA được đưa vào sử dụng. 

- Các công trình lưới điện trung thế (20 công trình): Hoàn thành 18/20 công trình đưa vào sử dụng. Còn 01/20 công trình đang triển khai thi công (San tải lộ 377 E8.7) do vướng mắc mặt bằng quy hoạch và 01/20 công trình tư vấn đang lập hồ sơ thiết kế và kí thỏa thuận tuyến (Rec 01 Hiệp Sơn) do vướng mắc mặt bằng đoạn tuyến qua Cầu Hiệp Thượng Kinh Môn.

- Đối với các công trình lưới điện hạ thế (12 công trình): Đã đóng điện hoàn thành được 12/12 dự án.

II. Một số công tác trọng tâm trong năm 2021

Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là tập trung đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và cung cấp điện liên tục cho các thành phần phụ tải trong kịch bản thời tiết diễn biến bất thường và ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 phức tạp khó lường. Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện; tiếp tục triển khai các chương trình tuyên truyền đăng ký dịch vụ điện qua cổng Dịch vụ công Quốc gia; số hóa Hợp đồng mua bán điện; chuẩn hóa thông tin khách hàng; cài đặt nhận tin nhắn dịch vụ điện qua zalo; sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả...Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – Tp. Hải Dương
Điện thoại: 0220.2220611
Website: dlhaiduong.evn.com.vn

Tác giả: ; xuất bản: 05/01/2021 02:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31