Tin ngành điện

Tiếp cận điện năng chỉ còn 7,47 ngày

Trong 6 tháng đầu năm 2016, EVN đã nỗ lực đảm bảo đủ điện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Theo Ban Kinh doanh EVN, tính riêng tháng 6, sản lượng điện thương phẩm trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 14,44 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng, điện thương phẩm của EVN đạt 76,446 tỷ kW, tăng 11,73% so với cùng kỳ năm 2015.

Song song cùng việc cung ứng điện ổn định, các tổng công ty điện lực đã hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng. Theo nhận định của Ban Kinh doanh EVN, 5 tháng đầu năm 2016, 14/14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều có kết quả thực hiện tăng cao so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, công tác phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2 giờ đạt 97,95%, các chỉ tiêu thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế dưới 1 ngày và hoàn trả tiền điện dưới 3 ngày đạt 100%. Các công ty điện lực cũng đã giải quyết trên 38.500 kiến nghị về của khách hàng về công tác đo đếm, cấp điện với thời gian giải quyết bình quân là 1,31 ngày...

Tại các công ty điện lực, việc thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp tới khách hàng đạt 99,46%; thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp đạt 99,91%, giúp khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất, sinh hoạt.

Bên cạnh đó, các tổng công ty điện lực đã phối hợp tích cực cùng Trung tâm Viễn thông- Công nghệ thông tin (EVNICT) tiếp tục khai thác hiệu quả các hệ thống phần mềm công nghệ thông tin như CMIS 2.0, hóa đơn điện tử, hoàn thiện phân hệ tổn thất điện năng trên CMIS 2.0...

Một điểm nhấn khác trong dịch vụ điện năng 6 tháng đầu năm 2016, đó là EVN đã tích cực nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng. Cụ thể, yêu cầu đấu nối vào lưới điện trung áp của 2.512 khách hàng đã được Điện lực phục vụ trong thời gian trung bình là 7,47 ngày. Kết quả này đã thể hiện quyết tâm và nỗ lực hành động của toàn Tập đoàn trong việc cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết 19 của Chính phủ.

TAGS:
Tác giả: Theo EVN ; xuất bản: 04/07/2016 08:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31