Tin ngành điện

Thông tư số 22/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 về Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày 09 tháng 9 năm 2020 Bộ Công thương ban hành thông tư số 22/TT-BCT quy định một số điều về điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 và thay thế cho Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công thương.

Tác giả: Nguồn Bộ Công thương ; xuất bản: 23/10/2020 10:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31