Thông tin dự án

Thông tin dự án: Xoá bỏ điểm đấu chữ T đường dây 171, 172 E8.10 và hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Nhị Chiểu (E8.10)

DỰ ÁN: Xoá bỏ điểm đấu chữ T đường dây 171, 172 E8.10 và hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Nhị Chiểu (E8.10)

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Trạm 220 kV Tràng Bạch, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khảo sát thiết kế công trình điện

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khảo sát thiết kế công trình điện

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I - Đại Mỗ

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Cải tạo thiết bị nhất thứ trong trạm 110 kV Nhị Chiểu: Thu hồi CDCL 131-01, 132-02, thay thế bằng thiết bị hợp bộ HGIS; lắp đặt bổ sung TU C11, C12

- Cải tạo mạch nhị thứ trong trạm 110 kV Nhị Chiểu: bổ sung và cải tạo các tủ điều khiển, kéo rải cáp nhị thứ, lắp đặt rơ le so lệch dọc đường dây F87L ngăn lộ 171, 172; cài đặt thí nghiệm rơ le và Test các tín hiệu Scada về A1, B8.

- Cải tạo thay cáp quang đường dây 110 kV Tràng Bạch – Phúc Sơn từ cột 50 đến cột 56; Trồng mới thay thế cột 56; tách transit tại điểm đấu cột 50 và cột 56.

- Tại trạm 220 kV Tràng Bạch: Cải tạo mạch nhị thứ, lắp đặt rơ le so lệch dọc đường dây ngăn lộ 175, 176; thay thế TU ngăn 100; thực hiện thí nghiệm rơ le và Test các tín hiệu Scada về A1.

- Tại trạm 220 kV Hải Dương 2: Lắp đặt rơ le so lệch dọc đường dây tại ngăn 171,172; bổ sung lắp đặt thiết bị truyền dẫn STM-1; thực hiện thí nghiệm rơ le và Test các tín hiệu Scada về A1.

- Thu hồi các vật tư, thiết bị không tận dụng được bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành và nhập kho.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

19.719.029.348 VND 

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

18/12/2018

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Tháng 10/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Phạm Văn Quang

Điện thoại: 0975051201

Email: quangphamhd85@gmail.com

 

 

Tác giả: Nguồn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam ; xuất bản: 26/06/2019 02:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31