Thông tin dự án

Thông tin dự án: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phoios huyện Kinh Môn năm 2019

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ VÀ CÁC TBA PHÂN PHỐI HUYỆN KINH MÔN NĂM 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt Nam.

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH MTV xây lắp và vận tải Sơn Lâm

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 2190 m ĐZ 35kV đường dây trên không sử dụng nhôm lõi thép loại AC50/8, cáp ngầm 407m sử dụng loại cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC -w-3x50mm2 20/35(40,5)kV

-XDM 06 TBA, 04 máy 400kVA – 35(22)/0.4 kV, 02 máy 320 kVA-– 35(22)/0.4 kV

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

 8.172.273.509 VND

 

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

19/07/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Tăng Văn Trường

Điện thoại: 0982.799.637;

Email: tangvantruong1974@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 18/07/2019 03:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31