Thông tin dự án

Thông tin dự án: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Thanh Miện năm 2019

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Thanh Miện năm 2019.

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Thanh Miện- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt Nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Xí nghiệp xây lắp điện Thanh Bình.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 991m đường dây 35kV trên không.

- Xây dựng mới 77m đường dây 22kV trên không.

- Xây dựng mới 204m đường cáp ngầm 22kV.

- Xây dựng mới 07 trạm biến áp kiểu treo trên hai cột bê tông ly tâm với tổng công suất lắp đặt là 2.250kVA.

- Cải tạo và xây dựng mới 1.431m đường dây 0,4kV xuất tuyến cho 07 trạm biến áp XDM để đấu nối vào đường dây hạ thế hiện có.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

6.746.152.632 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

19/7/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúi  IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Xuân Thời

Điện thoại: 098.11.55.85; 0968684486

Email: xuanthoihd@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 18/07/2019 09:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31