Thông tin dự án

Thông tin dự án: Xây dựng ĐZ 22kV mạch kép từ TBA 110kV Tiền Trung liên lạc với ĐZ 478 E8.1 và 480 E 8.1

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: Xây dựng ĐZ 22kV mạch kép  từ TBA 110kV Tiền Trung liên lạc với ĐZ 478 E8.1 và 480 E 8.1

 

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Nam Sách- TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật và Công ty CP điện Nhật Minh

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Công ty cổ phần xây lắp điện Hà Nội

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 2.636 m đường dây trên không 22kV mạch kép.

- Cải tạo 01 TBA

- Cải tạo 517 m ĐZ 22 kV

- Xây dựng mới ĐZ 22kV cáp ngầm 1. 537 m

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

14. 999.989.175 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

18/12/2018

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  I /2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Tăng văn Trường

Điện thoại: 0982.799.637;

Email: tanvantruong1974@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 26/06/2019 04:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31