Thông tin dự án

Thông tin dự án: Di chuyển đường dây 22 kV từ cột 66 đến cột 71 lộ đường dây 476 E8.14

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: DI CHUYỂN ĐƯỜNG DÂY 22KV TỪ CỘT 66 ĐẾN CỘT 71 LỘ ĐƯỜNG DÂY 476E8.14

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt Nam.

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Xí nghiệp xây lắp điện Thanh Bình

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 495m đường dây trên không 22kV.

- Thu hồi xà, sứ, dây và một số cột cũ.

- Cải tạo, đấu nối hoàn trả 01 nhánh rẽ đường dây trên không 22kV.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 744.362.295 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

19/07/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Vũ Hải Sơn

Điện thoại: 0865854886;

Email: sonvh93@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 18/07/2019 09:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31