Tin ngành điện

Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 5/6/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 37 950,3 MW (lúc 13h30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 789,8 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 113,3 triệu kWh
- Nhiệt điện than 482 triệu kWh
- Tuabin khí (Gas + dầu DO) 92,1 triệu kWh
- Nhiệt điện dầu 1,3 triệu kWh
- Điện mặt trời 71,1 triệu kWh
- Điện gió 17,2 triệu kWh
- Nhập khẩu điện 11 triệu kWh
- Loại khác 1,8 triệu kWh
  CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)
  Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối
Toàn quốc 35 290 34 990
Thủy điện 2 609 6 995
Nhiệt điện than 17 527 21 461
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2 984 5 212
Nhiệt điện dầu 66 66
Điện gió 1 136 514
ĐMT trang trại 6 155  
ĐMT mái nhà 4 466  
Nhập khẩu điện 270 666
Khác (Sinh khối, Diesel, …) 77 77


Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

Tác giả: ; xuất bản: 06/06/2023 02:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31