Tin ngành điện

Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 3/6/2023

* Công suất lớn nhất trong ngày: 39538,5 MW (lúc 13h30)
* Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 830 triệu kWh
* Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:
- Thủy điện: 152 triệu kWh
- Nhiệt điện than: 463,3 triệu kWh
- Tuabin khí (Gas + dầu DO): 93,9 triệu kWh
- Nhiệt điện dầu: 6,6 triệu kWh
- Điện mặt trời: 77,9 triệu kWh
- Điện gió: 22,1 triệu kWh
- Nhập khẩu điện: 12,4 triệu kWh
- Loại khác: 1,9 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

Toàn Quốc

    
36930

36021

Thủy điện

4266

9532

Nhiệt điện than

16750

20167

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

3139

4868

Nhiệt điện dầu

132

66

Điện gió

1023

611

ĐMT trang trại

5919

 

ĐMT mái nhà

5314

 

Nhập khẩu điện

308

707

Khác (Sinh khối, Diesel, …)

80

70

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

Tác giả: ; xuất bản: 05/06/2023 09:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31