Tin ngành điện

Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 2/6/2023

* Công suất lớn nhất trong ngày: 42303,6 MW (lúc 14h)

* Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 881,4 triệu kWh

* Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện

173,3

triệu kWh

- Nhiệt điện than

480

triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + dầu DO)

96,2

triệu kWh

- Nhiệt điện dầu

9,2

triệu kWh

- Điện mặt trời

74,7

triệu kWh

- Điện gió

33,1

triệu kWh

- Nhập khẩu điện

12,8

triệu kWh

- Loại khác

1,9

triệu kWh

  

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

Toàn quốc

39576

38249

Thủy điện

5905

10395

Nhiệt điện than

17041

20154

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

3258

5099

Nhiệt điện dầu

132

614

Điện gió

1587

1205

ĐMT trang trại

6583

0

ĐMT mái nhà

4692

1

Nhập khẩu điện

294

700

Khác (Sinh khối, Diesel…)

83

81

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx

Tác giả: ; xuất bản: 03/06/2023 01:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31