Tin Hải Dương PC

Thông cáo báo chí về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2016

I. Tình hình hoạt động SXKD và ĐTXD 9 tháng đầu năm 2016

1. Tình hình cung ứng điện

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đặc biệt, PC Hải Dương đã đảm bảo cung ứng điện phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo cấp điện các dịp Lễ, Tết, cũng như phục vụ các kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Các Điện lực trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng trong mùa mưa bão 2016.

Sản lượng điện thương phẩm trong quý III đạt 1.234,468 triệu kWh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 sản lượng điện thương phẩm đạt 3.446,127 triệu kWh, tăng 18,71% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, phụ tải thuộc nhóm “Công nghiệp xây dựng” chiếm 72%, tăng 22,77% so với cùng kỳ năm 2015, nhóm “Tiêu dùng” chiếm 24%, tăng 9,55% so với cùng kỳ năm 2015, nhóm “Kinh doanh  dịch vụ” chiếm 1,2%, tăng 13,28% so với cùng kỳ năm 2015, nhóm “Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản” chiếm 1%, giảm 3,21% so với cùng kỳ năm 2015, các phụ tải khác chiếm 1,3%, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng thành phần phụ tải “Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản”  giảm so với cùng kỳ năm 2015 phản ánh một phần cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đang dịch chuyển theo hướng tích cực: đẩy mạnh công nghiệp hóa để sớm đưa tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI.

Điện năng dùng để truyền tải, phân phối điện (tổn thất điện năng) toàn Công ty luỹ kế 9 tháng đầu năm 2016 ở mức 4,30%, giảm 0,20% so với kế hoạch được giao cả năm 2016 và giảm 0,29% so với cùng kỳ năm 2015 (điện năng dùng để truyền tải, phân phối điện luỹ kế 9 tháng đầu năm 2015 ở mức 4,59%). 

Công ty đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, trường học trên địa bàn tỉnh và các cơ quan truyền thông đại chúng của địa phương và trung ương đóng tại địa phương thực hiện công tác tuyên truyền tiết kiệm điện rộng khắp với nhiều chương trình thiết thực. Công ty đã phối hợp với Sở Công thương hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016, đã tổ chức phát động tiết kiệm điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất và phát động chương trình tiết kiệm điện 2016 thu hút đông đảo sự tham gia và chú ý của cộng đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn Công ty tiết kiệm được 56,780 triệu kWh, bằng 1,65% điện thương phẩm.

2. Công tác điều hành lưới điện:

Tình hình cung cấp điện trong 9 tháng đầu năm 2016 tương đối ổn định và liên tục, đáp ứng được sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. So với cùng kỳ năm 2015, các sự cố trên lưới điện 110kV, trung áp và hạ áp đều giảm nhiều.

Về thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện: trong 9 tháng đầu năm 2016, do phải thực hiện giảm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, cải tạo lưới điện và xây dựng mới lưới điện cấp 35kV thay cho lưới điện cấp 10kV ở các huyện Kim Thành, Tứ Kỳ; xây dựng lưới điện cấp 22kV thay cho lưới điện cấp 10kV ở các ở các huyện Gia Lộc và Thanh Miện dẫn đến chỉ số độ tin cậy cung cấp điện MAIFI trong trường hợp “Mất điện do cắt điện để bảo trì, bảo dưỡng, đấu nối mới, chuyển đổi phương thức lưới điện” vượt kế hoạch giao. 

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, hệ thống điện được vận hành hợp lý. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) điện năng đã bám sát diễn biến tình hình thời tiết, thuỷ văn cũng như nhu cầu phụ tải điện từng tuần, từng tháng đảm bảo tính kinh tế của hệ thống điện.

3. Công tác dịch vụ khách hàng

PC Hải Dương đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các công tác dịch vụ khách hàng. Tính đến hết tháng 9/2016, Công ty đã thực hiện tốt 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng theo yêu cầu tiêu chuẩn dịch vụ về thời gian giải quyết. 

Đối với chỉ tiêu chỉ số tiếp cận điện năng, theo kết quả thực hiện lũy kế đến tháng 9 năm 2016, toàn Công ty cấp điện mới cho khách hàng từ lưới điện trung áp với thời gian thực hiện bình quân là 7,85 ngày (thấp hơn 2,15 ngày so với yêu cầu của Tập đoàn điện lực Việt Nam (không quá 10 ngày)).

Trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn Công ty đã thực hiện gửi hơn 4,6 triệu lượt tin nhắn tới các khách hàng sử dụng điện. Thông qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, đã tiếp nhận và giải quyết hơn 6,5 nghìn yêu cầu từ phía khách hàng.

Triển khai thành công thanh toán tiền điện bằng Thẻ khách hàng trên địa bàn TP Hải Dương, đang triển khai thực hiện tại các địa bàn còn lại.

4. Công tác tiếp nhận lưới điện nông thôn:

Tính đến ngày 30/9/2016, PC Hải Dương đã tiếp nhận được 191 xã, với khối lượng gần 3.000 km đường dây hạ áp, 345.462 công tơ 1 pha, 8.939 công tơ 3 pha để bán điện trực tiếp đến hộ dân. Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổ chức tiếp nhận và quản lý bán điện ở 10 thôn thuộc khu chuyển đổi và 02 TBA: Hàm Hy (xã Cộng Lạc - Tứ Kỳ) và Trạm bơm nông nghiệp xã Hồng Phúc (huyện Ninh Giang). 

5. Công tác đầu tư xây dựng:

Việc triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng (ĐTXD) trong 9 tháng đầu năm 2016 được Công ty đặc biệt quan tâm, giải quyết các thủ tục ĐTXD đúng quy định. Do đó, đã đáp ứng được cơ bản các yêu cầu đề ra đối với các dự án. Tình hình thi công của hầu hết các dự án trọng điểm đều duy trì đúng tiến độ. Cụ thể tình hình triển khai các dự án trọng điểm như sau:

a. Các dự án 110kV:

- Đã hoàn thành: 02 dự án;

- Đang tiến hành lập các thủ tục đầu tư và triển khai thi công: 11 dự án.

bCác dự án trung áp:

Có 04 dự án. Đã hoàn thành 02 dự án, đang thi công: 02 dự án.

c. Các dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp (TBA) chống quá tải (CQT) chuyển tiếp sang năm 2016:

Có 71 dự án. Trong đó, đã hoàn thành 66 dự án (nghiệm thu đóng điện hoàn thành được 134/142 TBA), đang thi công 05 dự án.

d. Các công trình lưới điện trung hạ áp và CQT năm 2016:

Năm 2016, đã triển khai hoạt động tư vấn với 51 công trình. Trong đó, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD 31 công trình (06 công trình lưới điện trung áp, 24 công trình CQT và 01 công trình lưới điện 0,4kV).

Đến hết tháng 9/2016, đã đóng điện được 09 công trình, các công trình còn lại đang tiến hành lập các thủ tục đầu tư và triển khai thi công.

e. Các dự án vay vốn nước ngoài:

Gồm có 10 dự án và 01 tiểu dự án. Đã hoàn thành 03 dự án, các dự án còn lại đang hành lập các thủ tục đầu tư và thi công.

c. Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng:

Trong 9 tháng đầu năm 2016, đã thực hiện giải ngân với tổng giá trị  đạt 67,9 % so với kế hoạch được giao. Trong đó, nguồn vốn khấu hao cơ bản đạt 82,49% kế hoạch, nguồn vốn vay nước ngoài đạt 57,8% kế hoạch.

Công ty đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện hoàn thành công tác giải ngân 100% các nguồn vốn huy động cho ĐTXD năm 2016 theo đúng kế hoạch.

6. Công tác sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên:

a. Công tác sửa chữa lớn (SCL):

- Chuyển tiếp sang năm 2016: có 10 hạng mục, đã hoàn thành 10/10 hạng mục;

- Số hạng mục của năm 2016: có 107 hạng mục. Đã hoàn thành 54 hạng mục. Các hạng mục còn lại đang triển khai thi công;

b. Công tác sửa chữa thường xuyên (SCTX):

Năm 2016, theo kế hoạch, Công ty thực hiện 295 hạng mục. Trong đó, đã hoàn thành 107 hạng mục. Các hạng mục còn lại đang tiến hành lập và duyệt phương án, dự toán; triển khai thi công.

II. Một số nhiệm vụ công tác trong quý IV và tháng 10 năm 2016:

1. Về sản xuất và cung ứng điện

- Kế hoạch điện mua tháng 10 năm là: 442,32 triệu kWh; của quý IV là: 1.331,12 triệu kWh.

- Kế hoạch điện thương phẩm tháng 10 là: 366,84 triệu kWh; của quý IV là: 1.088,55 triệu kWh.

- Tỷ lệ tổn thất tháng 10 là:  5,50%; của quý IV là: 4,70%

- Doanh thu tháng 10 là: 563,472 tỷ đồng; của quý IV là: 1.668,185 tỷ đồng.

2. Về đầu tư xây dựng

- Phấn đấu đóng điện và đưa vào vận hành công trình: Lắp đặt máy biến áp T2 - trạm 110kV Tiền Trung trong tháng 10/2016;

- Phấn đấu hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành dự án: Nâng công suất trạm 110kV Nghĩa An trước 31/12/2016;

- Đối với dự án Lắp đặt tụ trung áp tại các trạm 110KV: phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 12/2016. 

- Đẩy nhanh công tác phê duyệt phương án kỹ thuật của các công trình ĐTXD năm 2017 được duyệt, cân đối và bố trí nguồn vốn cho các công trình trên để lập kế hoạch ĐTXD và chuẩn bị đầu tư năm 2017, chính thức đăng ký với Tổng Công ty điện lực miền Bắc và tổ chức triển khai kế hoạch ĐTXD năm 2017 từ tháng 10/2016./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương;

Địa chỉ: 29 đại lộ Hồ Chí Minh - Tp Hải Dương - Tỉnh Hải Dương;

Điện thoại: 03202.220611   -    Fax: 03202.220613;

Website: dlhaiduong.evn.com.vn;

Email: hdpc@evn.com.vn

Tác giả: Văn phòng Công ty ; xuất bản: 17/10/2016 08:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31