Văn hóa doanh nghiệp

Thợ điện đi bầu

Thợ điện đi bầu

Tháng năm trời đẹp trong ngần

Cử tri cả nước tinh thần dâng cao.

Cầm lá phiếu phải làm sao

Bầu ra đại biểu tài cao có tầm

Chọn người có đức có tâm

Giúp dân là phải uyên thâm mọi bề

Chọn người đừng để dân chê

Bầu người giữ đúng lời thề vì dân

Thợ điện hăng hái chuyên cần

Không quên ngày hội toàn dân chọn người

Tay cầm lá phiếu miệng cười

Làm tròn trách nhiệm của người công dân.

Ảnh: Anh Bùi Quang Điệp - ĐL Gia Lộc tham gia bầu cử tại địa phương

Quý Tuấn – ĐL Gia Lộc – PC Hải Dương

Tác giả: Quý Tuấn - ĐLGL ; xuất bản: 23/05/2021 03:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31