Tin ngành điện

Tập huấn công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại EVN NPC

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe đại diện Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường, Cục Cảnh sát ô nhiễm môi trưởng ( Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên môi trường) giới thiệu và hướng dẫn quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của các doanh nghiệp như Luật môi trường năm 2005 và các văn bản pháp lý liên quan đến hồ sơ môi trường và quản lý chất thải nguy hại.
Các học viên cũng được hướng dẫn lập Đề án bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp về Quản lý chất thải nguy hại; Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường đối với các dự án đường dây và trạm, đề án bảo vệ môi trường cho các Công ty Điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc các Tổng Công ty Điện lực miền cũng như những lưu ý, ví dụ thực tế về sự phức tạp trong quá trình lập đề án bảo vệ môi trường tại một số đơn vị.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đến từ Ban Khoa học Công nghệ môi trường – Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các học viên khóa tập huấn đã thảo luận, nêu ra những vướng mắc, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo vệ môi trường nói chung và công tác quản lý chất thải nguy hại nói riêng, những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư với vấn đề bảo vệ môi trường, trách nhiệm của chủ nguồn thải, quy định về quản lý chất thải nguy hại trong các đơn vị ngành điện,…Đáng chú ý là phần tham luận của đại biểu Lê Thị Ngọc Quỳnh – Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ và môi trường – EVN khi chia sẻ với các học viên về những lỗi gặp phải trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường của một số đơn vị trong EVN do không lập đề án bảo vệ môi trường cho các máy biến áp, hoặc chưa thực hiện đúng các nội dung đã lập trong đề án bảo vệ môi trường, chưa phân loại hết danh mục các tài sản thanh lý và chất thải nguy hại như máy tính, ắc quy,…Qua đó, các học viên rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá cho các đơn vị trong quá trình thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại mang tính đặc thù của ngành cũng như công tác bảo vệ môi trường nói chung.

Tác giả: Theo: icon.com.vn ; xuất bản: 23/11/2012 09:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31