Thông cáo báo chí

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD QUÝ II NĂM 2023

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí đồng thời tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong năm 2023 và các năm tiếp theo gắn với thực hiện chương trình phục hồi kinh tế đất nước trong thời gian tới.

Trong đó, nâng cao hiệu quả trong SXKD thông qua việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực với các lĩnh vực chủ yếu quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện; Đột phá trong nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và mở rộng kinh doanh dịch vụ trên cơ sở sử dụng tối ưu các thành quả của cuộc CMCN 4.0 để hoàn thành mục tiêu chiến lược phấn đấu trở thành đơn vị kinh doanh dẫn đầu trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

I. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023.

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong kinh doanh bán điện.

+ Điện thương phẩm: 1.603,28 triệu kWh, tăng trưởng 0,76% so với năm 2022.

+ Doanh thu tiền điện bao gồm cả công suất phản kháng: 2.901.295,28 tỷ đồng.

+ Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng, cụ thể:

* Cung cấp dịch vụ điện qua cổng dịch vụ công quốc gia: có 8.883 yêu cầu Dịch vụ điện đăng ký qua cổng dịch vụ công quốc gia được giải quyết.

* Cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử: có 10.043 yêu cầu, đều được cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử; đạt tỉ lệ là 100%

* Cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4: thực hiện 4.008 yêu cầu đảm bảo cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4; đạt tỉ lệ là 100%.

* Thời gian lắp công tơ cấp điện mới:

- Khách hàng sinh hoạt = 3,12 ngày.

- Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt = 2,88 ngày.

* Chỉ số tiếp cận điện năng trung bình = 4,38 ngày.

+ Kết quả thực hiện chỉ tiêu TTĐN quý II/2023: Công ty Điện lực Hải Dương thực hiện là 2,56%, thấp hơn 0,3% so với kế hoạch giao.

+ Thống kê và tính toán sản lượng điện tiết kiệm đến hết quý II/2023: Công ty Điện lực Hải Dương thực hiện 32,3 triệu kWh đạt tỷ lệ 2,02 % so với điện thương phẩm.

2. Công tác Đầu tư xây dựng, cải tạo, phát triển lưới điện.

- Năm 2023 Công ty thực hiện đầu tư khởi công mới tổng số 17 dự án, trong đó: Có 08 công trình lưới điện trung thế, 08 công trình CQT và 01 công trình cáp quang; Công ty thực hiện chuẩn bị đầu tư tổng số 18 dự án, trong đó: Có 09 công trình lưới điện trung thế, 09 công trình CQT. Tình hình triển khai các dự án như sau:

+ Đối với 17 dự án khởi công mới năm 2023: Đã đóng điện được 02/17 dự án, đang triển khai thi công 08/17 dự án, đang lựa chọn nhà thầu thi công 04/17 dự án và đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư 03/17 dự án.

+ Đối với 18 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023: Đã phê duyệt được 10/18 dự án, các dự án còn lại đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

- Ngoài ra, Công ty còn thực hiện 02 dự án 110kV do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư: Dự án Đường dây và TBA 110kV Nam Sách (Đã đóng điện đưa vào vận hành ngày 28/02/2023); Dự án Đường dây và TBA 110kV Tân Trường (Đang triển khai thi công).

II. Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch Quý III/2023.

- Tiếp tục triển khai các chương trình tuyên truyền đăng ký dịch vụ điện qua cổng Dịch vụ công Quốc gia; số hóa Hợp đồng mua bán điện; chuẩn hóa thông tin khách hàng; cài đặt nhận tin nhắn dịch vụ điện qua zalo; sử dụng điện tiết kiệm an toàn và hiệu quả. Tăng cường các hoạt động đảm bảo công tác An toàn Vệ sinh lao động, đảm bảo công tác cung cấp điện mùa nắng nóng 2023

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện, an toàn hành lang lưới điện, công tác kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đường dây và TBA 110kV Tân Trường để về đích đúng kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

- Thực hiện triển khai thi công, đóng điện các dự án đường dây trung thế và TBA chống quá tải.

- Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị các dự án ĐTXD năm 2023 còn lại đã được Công ty phê duyệt danh mục.

- Thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng trong lưới điện hạ áp. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác SXKD được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – Tp. Hải Dương – tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.2220611

Tác giả: ; xuất bản: 02/07/2023 10:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31