Trung áp

THỦ TỤC CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI TRUNG ÁP

1 - Hồ sơ đề nghị cấp điện

 1.1 - Giấy đề nghị mua điện/ Công văn đề nghị mua điện (download tại đây).

 1.2 - 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.

Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các giấy tờ sau:  Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối với Khách hàng sinh hoạt); Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm (Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt).

1.3 - 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.

- Có thể là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

- Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi mua điện từ lưới phân phối có tổng công suất máy biến áp từ 50kVA trở lên phải có giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan nhà nước thẩm quyền cấp.

2 - Hồ sơ đề nghị đấu nối:

- Thông tin đăng ký đấu nối theo mẫu tại phụ lục 6 của quy định này; (download mẫu phụ lục 6 tại đây).

- Sơ đồ nguyên lý các thiếtbị chính sau điểm đấu nối;

- Tài liệu kỹ thuật về trang thiếtbị dự định đấu nối, thời gian dự kiến hoàn thành dự án, số liệu kinh tế kỹ thuật của dự án đấu nối.

- Trường hợp khách hàng thuê đơn vị Điện lực thiết kế thì đơn vị điện lực căn cứ thiết kế để làm văn bản thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật với khách hàng mà không cần phải thực hiện các thủ tục đã nêu trên.

- Trường hợp khi đăng ký đấu nối, nếu khách hàng đã hoàn thiện và gửi hồ sơ thiết kế thì khách hàng chỉ cần gửi văn bản đề nghị đấu nối và hồ sơ thiết kế để thỏa thuận đấu nối mà không cần các thủ tục đã nêu trên.

3 - Hồ sơ nghiệm thu đóng điện công trình và ký kết HĐMBĐ

3.1 - Trường hợp khách hàng thuê đơn vị ngoài ngành điện thiết kế thi công

   Khách hàng gửi 02 bộ hồ sơ, cụ thể như sau:

-  Hồ sơ hoàn công công trình theo quy định của Bộ Xây dựng (Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát);

-  Hồ sơ thiết kế công trình (thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền nếu có);

-  Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo;

-  Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối (tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối.

-  Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

-  Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

- Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

3.2 - Trường hợp khách hàng thuê CTĐL/ĐL làm dịch vụ trọn gói

-  Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);

-  Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;

- Danh sách các nhân viên vận hành của khách hàng (bao gồm họ tên, chức danh chuyên môn, trách nhiệm kèm theo số điện thoại và số fax liên lạc).

 

Tác giả: Theo phòng kinh doanh ; xuất bản: 03/06/2015 10:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31