Tin Hải Dương PC

THÔNG BÁO Tuyển dụng lao động

Căn cứ công văn số 2790/EVNNPC-TCNS ngày 13/6/2022 về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu tuyển dụng đợt 2 năm 2021.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Công ty) thông báo tuyển dụng lao động trực tiếp tại các đơn vị cấp IV trực thuộc Công ty như sau:

1. Số lượng lao động tuyển dụng: Tuyển dụng 05 lao động bao gồm:

- Lao động có trình độ Đại học Hệ thống điện, Kỹ thuật điện, Thiết bị điện: 03 người.

- Lao động có trình độ Cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật nghề điện: 02 người.

2. Vị trí/chức danh tuyển dụng: Lao động trực tiếp thí nghiệm đo lường/ Sửa chữa thiết bị hoặc Kinh doanh điện năng tại các đơn vị/vị trí hưởng lương sản xuất kinh doanh khác.

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển:

- Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tiêu chuẩn, trình độ phù hợp với vị trí/chức danh tuyển dụng.

Lao động trúng tuyển được bố trí tại các đơn vị cấp IV theo vị trí lao động trực tiếp; Tuân thủ sự điều động phân công của Công ty.

- Về tuổi đời: tuổi đời không quá 35 tuổi tính đến ngày dự tuyển; đối với lao động có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển công tác từ 20 - 45 tuổi.

- Về trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành điện (kỹ sư, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, công nhân kỹ thuật điện) theo phê duyệt của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và phù hợp với vị trí/chức danh tuyển dụng.

- Về văn bằng, chứng chỉ: Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí/chức danh tuyển dụng.

- Về sức khoẻ: Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, đạt sức khỏe loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế; Riêng đối với các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải đủ điều kiện sức khỏe loại I hoặc loại II (được chứng nhận bởi bệnh viện cấp huyện trở lên).

- Về lý lịch: Lý lịch rõ ràng; Nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự; Không nghiện hút, không mắc các tệ nạn xã hội. Bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc đơn vị đang công tác, học tập.

- Không nhận dự tuyển các đối tượng sau:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự;

+ Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác;

+ Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần tuyển;

+ Người mắc tệ nạn xã hội và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết mời quý vị xem tại đây:

Các phụ lục kèm theo xin tải tại đây: Phu luc 1, Phu luc 2

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – thành phố Hải Dương.

Điện thoại: 0220.2220611

Website: dlhaiduong.evn.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/DienlucHaiDuong

Tác giả: ; xuất bản: 22/08/2022 09:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31