Tin Hải Dương PC

TCBC PCHD: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

TCBC PCHD: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
 

I. Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2016

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2016 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã nhận từ hệ thống 4,815 tỷ kWh để cung ứng đầy đủ, an toàn, ổn định cho nhu cầu sử dụng điện của 536.463 khách hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (bình quân nhận từ hệ thống 12,56 triệu kWh/ngày). Trong năm, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong công tác kinh doanh điện năng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Sản lượng điện thương phẩm đạt 4,583 tỷ kWh, tăng 17,57% so cùng kỳ 2015. Trong đó sản lượng, tỷ trọng, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015 của các thành phần cụ thể như sau:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 43,62 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 0,95%, tăng 3,83% so với cùng kỳ;

+ Công nghiệp xây dựng đạt 3.311,37 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 72,25%,  tăng 20,67% so với cùng kỳ;

+ Thương nghiệp, dịch vụ, nhà hàng đạt 55,86 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 1,22%, tăng 14,77% so với cùng kỳ;

+ Quản lý tiêu dùng đạt 1.111,11 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 24,24%, tăng 10,09% so với cùng kỳ;

+ Hoạt động khác đạt 61,30 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 1,34%, tăng 13,68% so với cùng kỳ.

Giá bán bình quân đạt 1.534,55 đ/kWh, tăng 28,75 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2015. Doanh thu tiền điện đạt 7.033,23 tỷ, tăng 19,82% so cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng: 4,21%, giảm 0,56% so với cùng kỳ năm 2015.

2. Các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2016

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

- Chỉ số tiếp cận điện năng trung bình = 5,86 ngày.

- Thời gian phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố =0,94 giờ.

- Thời gian thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp = 5,37 ngày.

- Thời gian thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp = 2,10 giờ.  

- Thời gian thay thế thiết bị đóng cắt:                  

   + Lưới hạ thế =0,45 ngày.  

   + Lưới trung thế =0,40 ngày.

- Thời gian lắp công tơ cấp điện mới:

   + KH sinh hoạt khu vực TP, TX, thị trấn = 1,44 ngày.

   + KH sinh hoạt nông thôn = 2,17 ngày.

   + Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt =2,11 ngày. 

- Thời gian giải quyết kiến nghị của KH về công tơ đo đếm = 1,43 ngày.

- Thời gian sắp xếp cuộc hẹn với khách hàng = 1,39 ngày. 

- Thời gian cấp điện trở lại =5,31 giờ. 

- Thời gian hoàn trả tiền điện = 0,32 ngày.

3. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên

Để cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của các khách hàng, trong năm 2016 Công ty đã triển khai thi công 118 hạng mục sửa chữa lớn với tổng số vốn 61,635 tỷ đồng. Công ty đã chi 10 tỷ đồng và giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện 310 hạng mục sửa chữa thường xuyên.

Đồng thời trong năm 2016 Công ty đã đầu tư 330 tỷ đồng để xây dựng mới lưới điện trong đó có dự án trọng điểm như: Lắp thêm máy biến áp T2 cho các trạm 110 kV Phúc Điền, Tiền Trung; nâng công suất máy biến áp T1 trạm biến áp 110 kV Nghĩa An, cải tạo và nâng cấp lưới điện 10 kV lộ 971, 972, 973 sau trung gian Thanh Miện, lộ 975 E8.3, lộ 971, 972 sau trung gian Gia Lộc sang cấp điện áp 22 kV; thi công, đưa vào vận hành 150 trạm biến áp chống quá tải và hoàn thành việc lắp đặt tụ bù trung hạ thế theo kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao trong năm 2016.

II. Kết quả thực hiện công tác SXKD 5 tháng đầu năm 2017

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

5 tháng đầu năm 2017 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã nhận từ hệ thống 2,181 tỷ kWh (bình quân nhận từ hệ thống 14,45 triệu kWh/ngày).

Sản lượng điện thương phẩm đạt 1,794 tỷ kWh, tăng 0,23% so cùng kỳ 2016. Trong đó sản lượng, tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016 của các thành phần cụ thể như sau:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 20,474 triệu kWh, tăng 21,16% so với cùng kỳ (riêng tháng 5/2017 giảm 0,85% so với tháng 5/2016);

- Công nghiệp xây dựng đạt 1.298,252 triệu kWh, tăng 1,82% so với cùng kỳ (riêng tháng 5/2017 giảm 3,44% so với tháng 5/2016);

- Thương nghiệp, dịch vụ, nhà hàng đạt 21,479 triệu kWh, tăng 18,06% so với cùng kỳ;

- Quản lý tiêu dùng đạt 431,075 triệu kWh, tăng 4,91% so với cùng kỳ;

- Hoạt động khác đạt 23,042 triệu kWh, tăng 5,17% so với cùng kỳ.

Giá bán bình quân đạt 1.532,8 đ/kWh, tăng 13,84 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu tiền điện đạt 2.757,665 tỷ, tăng 1,28% so cùng kỳ. Tỷ lệ tổn thất điện năng: 4,12%, giảm 0,74 so với cùng kỳ năm 2016.

2. Các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2017

Công ty đã duy trì được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng như năm 2016

3. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên

     Công ty đã triển khai thi công 58 hạng mục sửa chữa lớn, trong đó đã hoàn thành 35 hạng mục với tổng số vốn 7 tỷ đồng. Công ty đã triển khai thi công 165 hạng mục sửa chữa thường xuyên, trong đó 73 hạng mục đã thi công xong với tổng số vốn 5,85 tỷ đồng.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, tính đến ngày 06/6/2017 Công ty đã thực hiện giải ngân 158,408 tỷ đồng đạt tỷ lệ 36,41% so với kế hoạch năm 2017 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao để tiến hành nâng công suất, cải tạo hệ thống thiết bị trạm biến áp 110 kV, xây dựng mới đường dây trung, hạ áp.

 

III. Một số kiến nghị về công tác tuyên truyền về lĩnh vực kinh doanh bán điện trong thời gian tới

Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh bán điện, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương kính đề nghị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đề nghị các đồng chí phóng viên báo đài trung ương và địa phương hỗ trợ Công ty thông qua việc tập trung tuyên truyền một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh bán điện cụ thể như sau:

- Những đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác kinh doanh điện năng.

- Những đổi mới trong công tác dịch vụ khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng.

- Việc triển khai các dự án cấp điện nông thôn, tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và vai trò của ngành điện trong xây dựng nông thôn mới.

- Sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.

- Các giải pháp giảm tổn thất điện năng.

- Tình hình cung cấp điện mùa khô và khắc phục sự cố lưới điện trong mùa mưa bão.

- Giảm thiểu các điểm vi phạm an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 805 điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, trong đó số điểm vi phạm theo cấp điện áp 35, 22, 10 kV lần lượt là: 665, 97, 43. Điện lực có số điểm vi phạm cao nhất là Điện lực Tứ Kỳ (133 điểm), Điện lực Kinh Môn (132 điểm), Điện lực Kim Thành (122), Điện Lực Gia Lộc (116 điểm), Điện lực Chí Linh (98 điểm), Điện lực TP Hải Dương (94 điểm).

- Quy định cung cấp các dịch điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong đó các dịch vụ cung cấp điện gồm có:

+ Dịch vụ cấp điện mới: Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; Cấp điện mới từ lưới điện cao áp, siêu cao áp.

+ Dịch vụ trong quá trình thực hiện Hợp đồng mua bán điện: Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; Thay đổi mục đích sử dụng điện; Thay đổi định mức sử dụng điện; Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện; Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác; Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện; Thay đổi thông tin đã đăng ký; Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; Xử lý mất điện; Gia hạn Hợp đồng mua bán điện; Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

+ Các dịch vụ hỗ trợ: Tra cứu thông tin; Tư vấn sử dụng điện; Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện; Giải đáp thắc mắc kiến nghị của Khách hàng.

--------------------

Thông tin liên hệ:

Văn phòng - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Địa chỉ: 29 đại lộ Hồ Chí Minh - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220. 3859726  Fax 0220. 2220613

Tác giả: ; xuất bản: 16/06/2017 10:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31