Tin ngành điện

Sơ kết công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và thông qua các quy chế, quy định, quy trình về công tác AT-VSLĐ

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 07 năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và thông qua các quy chế, quy định, quy trình về công tác AT-VSLĐ. Hội nghị do Ông Dư cao Minh chủ trì, thành phần gồm các phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, An toàn, các trưởng phòng an toàn của các đơn vị thành viên, các thành viên trong tổ biên soan, soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình.

Ngay từ đầu năm được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đồng chí Tổng giám đốc Tổng công ty Ông Thiều Kìm Quỳnh chỉ đạo Ban an toàn (Ông Mai Quang Hùng trưởng ban) đã quyết liệt trong công tác kiểm tra hiện trường sản xuất, công tác huấn luyện cho các đối tượng làm an toàn, công tác chỉ đạo về an toàn từ các cấp đơn vị trở xuống, do vậy 6 tháng đầu năm số vụ tai nạn lao động trong Tổng công ty giảm một cách đáng kể, đặc biệt không có tai nạn chết người xảy ra.

Hội nghị được nghe một số tham luận của các đơn vị, trong đó có 02 tham luận được đánh giá rất cao là tham luận của Công ty Điện lực Quang Ninh tham luận về công tác “Kiểm tra, kiểm soát đầu giờ làm việc và công tác kiểm soát an toàn hiện trường bằng hình ảnh”. Công ty Điện lực Hưng Yên tham luận chuyên đề “Huấn luyện AT-VSLĐ và Quy trình an toàn điện, kỷ luật lao động”

Công tác tham gia đóng góp ý kiến về các quy chế, quy định, quy trình cũng rất sôi nổi, các phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, an toàn các Công ty, các trưởng phòng An toàn đã đóng góp các ý kiến cho các quy định sắp ban hành đảm bảo cho công nhân lao động, người quản lý điều hành dễ thực hiện phù hợp với từng vùng Miền…trong Tổng công ty. 

Sau khi nghe báo cáo của Ban an toàn và các đơn vị. Ông Dư Cao Minh chủ trì kết luận như sau: Ban An toàn và các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; Công tác huấn luyện quy trình, quy phạm cho người quản lý, công nhân lao động phải thực sự có hiệu quả, kiểm soát được chất lượng huấn luyện; Chỉnh trang lưới điện và cải tạo môi trường làm việc cho người lao động. Mục tiêu là 6 tháng cuối năm 2016 và những năm tiếp theo hạn chế được TNLĐ ở mức thấp nhất.

Tác giả: NPC.COM.VN ; xuất bản: 27/07/2016 10:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31