Tin Hải Dương PC

Phó bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội điểm cơ sở khối doanh nghiệp tỉnh

Hôm nay, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Vân dự và chỉ đạo đại hội...

Hôm nay, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Vân dự và chỉ đạo đại hội...

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sản lượng điện thương phẩm ngày càng tăng, nộp ngân sách mỗi năm trên 10 tỷ đồng. Nét nổi bật là trong nhiệm kỳ 5 năm qua, Điện lực Hải Dương đã tiếp nhận và bán điện đến hộ dân nông thôn ở 190 xã trên địa bàn tỉnh... Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng chủ đề hoạt động từng năm như “năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng; năm anh toàn lao động, kỷ luật lao động; tói ưu hóa chi phí trong sử dụng vốn; năng suất hiệu quả”...

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Vân ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục và một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả kinh doanh, cung ứng điện an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng điện góp phần thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh. Coi trọng việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động. Phó bí thư cũng chỉ đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh rút kinh nghiệm sau đại hội điểm, kịp thời chỉ đạo các cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tiến hành Đại hội theo đúng kế hoạch.

 

TAGS:
Tác giả: Hoàng Công ; xuất bản: 08/04/2015 02:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31