Kế hoạch vận hành

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH THÁNG 12

Căn cứ các kế hoạch sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên; Kế hoạch và tiến độ các dự án Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Hải Dương; Kế hoạch thí nghiệm định kỳ các thiết bị dự kiến thực hiện trong tháng 12/2023; Và dự báo tình hình thời tiết, nhu cầu sử dụng điện của các thành phần phụ tải trên lưới điện phân phối tỉnh Hải Dương. Công ty Điện lực Hải Dương công bố kế hoạch vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cho tháng 12/2023, cụ thể theo các File đính kèm dưới đây

Xin mời quý bạn đọc xem nội dung trong file tại đây:

CHi tiết trong excel file tại đây:

Tác giả: ; xuất bản: 25/11/2023 09:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31