Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương với nhiều đột phá trong công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Chiều ngày 23/02/2022, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH ) năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị với sự có mặt của Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, trưởng các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, nhân viên thực hiện công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng và kiểm tra giám sát mua bán điện. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 14 điểm cầu toàn Công ty.

960x720

Điểm cầu trực tuyến tại Công ty Điện lực Hải Dương

Trong năm 2021, công tác KD&DVKH của PC Hải Dương đối mặt với những khó khăn và thách thức: Đại dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp tại tỉnh Hải Dương (nói riêng) và toàn quốc (nói chung) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, các doanh nghiệp; yêu cầu của khách hàng, cũng như của xã hội thay đổi nhiều về phương pháp tiếp cận và chất lượng dịch vụ… Nhưng vượt qua mọi khó khăn thách thức bằng tinh thần đoàn kết, sự “vào cuộc” quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, tổ công tác đặc biệt đã chỉ đạo sâu sát đến từng lĩnh vực, từng đơn vị tạo ra sự thay đổi lớn về phương pháp, cũng như nhận thức của CBCNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là nguyên nhân chính để năm 2021 PC Hải Dương được Tổng công ty đánh giá là một trong những đơn vị ”Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ và đều đạt các giải trong hội nghị toàn diện cũng như các hội nghị chuyên đề năm 2021. 

Đặc biệt đối với công tác KD&DVKH đã tạo nên nhiều đột phá: Thương phẩm năm 2021, toàn Công ty đạt 6.263,12 tr/kWh, tăng trưởng 3,99% so với năm 2020 và đạt 100,05% so với kế hoạch giao, đứng thứ 4 trong Tổng công ty. Giá bán điện bình quân đạt 1.751,55 đồng/kWh cao hơn 61,63 đ/kWh so với lũy kế năm 2020 và cao hơn kế hoạch giá bán điện được giao năm 2021 là 4,95 đồng/kWh (đạt 100,28% so với kế hoạch được giao). Doanh thu bán điện của Công ty đạt 10.970,16 tỷ đồng, tăng trưởng 7,78% so với năm 2020 (tăng 791,78 tỷ đồng). Công tác nâng cao giá bán điện bình quân, tăng doanh thu thể hiện sự nỗ lực rất lớn của PC Hải Dương trong điều kiện bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Công ty tiếp tục thực hiện hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng theo chỉ đạo của Bộ Công thương, doanh thu tiền điện của Công ty giảm do thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện năm 2021 là 6,34 tỷ đồng. Kết quả năm 2021, tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm là 3,39%, giảm 0,04% so với kế hoạch (3,43%) và giảm 0,12% so với năm 2020 (3,55%). Theo đó, điện năng tổn thất so với kế hoạch giảm khoảng 2,92tr kWh tương đương tiết kiệm chi phí mua điện nhận khoảng 4.469,7 triệu đồng. Năm 2021 là năm mà PC Hải Dương đã bứt phá, đầu tư để thay thế công tơ tử đo xa, hết năm 2020 toàn Công ty mới đo xa được toàn bộ các công tơ các lộ đường dây trung áp, các tổng TBA công cộng, TBA chuyên dùng và số công tơ sau các TBA công cộng chỉ có khoảng 160.000 công tơ đo xa, chiếm 26,5%. Đến năm 2021, toàn Công ty đã thay thêm được 269.596 công tơ nâng tổng số công tơ đo xa hiện nay là 457.586 chiếm 74,92% công tơ đo xa trên toàn lưới. Mặc dù ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch bệnh Covid-19 song với sự chỉ đạo quyết liệt từ Công ty và nỗ lực của các đơn vị Điện lực trong quá trình thực hiện toàn Công ty đã thu tiền điện đạt 100,08%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 12/2021 đạt 90,05 % vượt 7,53% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao. Doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 96,38% cao hơn 6,78% so với mức thực hiện năm 2020 và đứng thứ 6 trong Tổng công ty. Tính đến 31/12/2021, PC Hải Dương đã ký kết và quản lý 613.727 HĐMBĐ/khách hàng (tăng 8.895 khách hàng so với năm 2020). Công ty đã chuẩn hóa 5.243 TBA/5.243 TBA cần thực hiện đạt tỉ lệ 100% trong đó đã chuẩn hóa 2.496 TBA công cộng và 2.734 TBA chuyên dùng trên chương trình CMIS. Lũy kế tổng số khách hàng đã chuẩn hóa là 612.657 khách hàng/612.657 khách hàng cần chuẩn hóa đạt tỉ lệ 100% trên chương trình CMIS. Công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện và đưa vào vận hành cho 82 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,41 ngày/1 công trình; thấp hơn 0,53 ngày so với năm 2020 (chỉ số tiếp cận điện năng năm 2020 là 4,94 ngày) và thấp hơn 0,59 ngày so với kế hoạch Tổng công ty giao 2021; đồng thời đã hoàn thành toàn bộ 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng.

H3960x720

Phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Trung Nghĩa- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tại Hội nghị

Lũy kế tính đến hết ngày 31/12/2021, toàn Công ty đã tiến hành kiểm tra 288.266 lượt khách hàng đạt tỷ lệ 151,72% so với kế hoạch giao năm 2021. Lập được 35.551 biên bản các loại, phát hiện và xử lý xong 6.244 biên bản trong đó: Thực hiện truy thu, bồi thường 2.963.439. Phát hiện và xử lý xong 4.660/4.546 vụ sai hỏng hệ thống đo đếm. Truy thu 2.564.451 kWh tương đương số tiền 5.208.524.700 đồng, phát hiện và xử lý xong 82 vụ vi phạm trộm cắp điện, truy thu bồi thường tương đương số tiền 1.307.019.987 đồng. Đối với công tác truy thu, bồi thường vi phạm giá bán điện phát hiện và xử lý 1.471 vụ, tiền bồi thường 5.684.321.313 đồng. Điện năng truy thu, bồi thường góp phần làm tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng doanh thu tiền điện. Hiệu quả làm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2021 toàn Công ty là 0,04 %. Số tiền truy thu bồi thường vi phạm giá bán điện đã góp phần làm tăng giá bán điện bình quân năm 2021 toàn Công ty là 0,86 đồng.

Năm 2022 được dự báo là năm sẽ khó khăn do vẫn còn ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch SXKD dựa trên chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, đảm bảo thích ứng trong mọi hoàn cảnh có thể xảy ra cùng phương pháp điều hành quyết liệt nhưng linh hoạt, nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2021, PC Hải Dương đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng như: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo giảm TTĐN đến cấp Điện lực; kiểm tra chuyên sâu công tác giảm tổn thất điện năng, đặc biệt là các TBA công cộng có tổn thất ≥ 7%, các đường dây trung áp có tổn thất cao ≥ 3%; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khách hàng, chuẩn hóa thông tin, sử dụng các phần mềm ứng dụng hiện trường để hỗ trợ dễ dàng tích hợp, kết nối khai thác phục vụ tốt công tác dịch vụ khách hàng đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4; đẩy mạnh việc truyền thông, vận động khách hàng thực hiện việc giao dịch qua cổng thông tin điện tử và thực hiện thanh toán tiền điện hàng tháng không dùng tiền mặt; siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm đối với các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện, đặc biệt là cấp điện mới...Những giải pháp trọng tâm này nhằm hướng tới hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu công tác KD&DVKH với một số chỉ tiêu pháp lệnh phấn đấu hoàn thành và vượt như: Điện thương phẩm năm 2022 ≥ 6.730 triệu kWh; Giá bán điện bình quân ≥ 1.752,60 đ/kWh; Tổn thất điện năng < 3,14%; Công tác thu nộp tiền điện theo tháng ≥ 99,8%, theo kỳ đối soát ≥ 95%; Chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 5 ngày.

H2960x720

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2021

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, góp phần vào thành tích chung của Công ty. Năm 2022 với nhiều thách thức nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, đoàn kết của tập thể CBCNV, hứa hẹn đây sẽ lại là một năm có thêm nhiều đột phá, thành công hơn nữa trong công tác KD&DVKH của PC Hải Dương.

Trung Hiếu – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 24/02/2022 07:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31