Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương với nhiệm vụ hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Ý thức được trách nhiệm to lớn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chính phủ và Đất nước. Với gần 500 CBCNV của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) có 02 Đội xung kích gồm 22 cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia thi công các vị trí 66 tại xã Nam trực, tỉnh Nam Định và vị trí cột số 216 xã Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 

Được sự quan tâm của ban Giám đốc, Công đoàn PC Hải Dương về đời sống tinh thần trong thời gian tham gia thi công, Đội xung kích luôn nêu cao tinh thần không ngại khó, đoàn kết sẵn sàng làm nhiệm vụ. Mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt và mưa giông bất thường, công việc thi công gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn có ý thức kỷ luật cao, phát huy truyền thống của người công nhân ngành điện trong lao động sản xuất. Các thành viên trong đội khắc phục những khó khăn trong công việc cũng như sinh hoạt, luôn thực hiện đúng quy định an toàn vệ sinh lao động, tuân thủ chỉ dẫn của ban Quản lý dự án, nhà thầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả và chất lượng cao nhất.

Sau 08 ngày tham gia thi công vất vả do địa hình và thời tiết mưa gió nhưng với sự quyết tâm cao, tại vị trí số 66 cột kép néo góc đã thi công xong đoạn 1 (chân cột) của một thân cột; vị trí 216 néo vượt sông (vị trí néo cột kép) đã thi công xong 3 đoạn chân cột và đang tiếp tục thi công đoạn 1 tầng ngọn cột.

Một số hình ảnh Đội xung kích PC Hải Dương hiện trường:

Vận chuyển vật tư vào vị trí tập kết

Tình thần vượt nắng thắng mưa bất kể địa hình để hoàn thành nhiệm vụ

Vị trí 66 tại Nam Trực, Nam Định

Vị trí 216 tại Quỳnh Phụ, Thái Bình

Anh Xuân – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 10/06/2024 05:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31