Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương tổng kết công tác QLKT-VH-ATVSLĐ năm 2021

Chiều ngày 16/02/2022, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quản lý Kỹ thuật – Vận hành – An toàn vệ sinh lao động năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Ông Đỗ Trí Thức – Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu PC Hải Dương, hội nghị được hân hạnh đón tiếp sự có mặt của ông Phạm Trung Nghĩa – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và các ông (bà) trong Ban thường vụ Công đoàn; trưởng các phòng ban Công ty. Tại điểm cầu các đơn vị với sự có mặt của ban lãnh đạo, trưởng các đơn vị trực thuộc và các cán bộ, công nhân làm công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, an toàn vệ sinh lao động của đơn vị.

IMG_1527r

Ông Đỗ Trí Thức - Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật chủ trì Hội nghị

Hiện tại lưới điện Hải Dương được cấp nguồn từ 3 trạm biến áp 220kV, nhà máy Nhiệt điện Phả Lại và các nguồn cấp từ mạch vòng 110kV khu vực Hưng Yên, Quảng Ninh. PC Hải Dương đang quản lý 397,735km đường dây 110kV; 2.124,539 km đường dây 35kV; 745,993 km đường dây 22kV; 9,862km đường dây 10 và 6 kV cùng 5.230,658 km đường dây hạ thế. Về số lượng trạm biến áp Công ty đang quản lý: 19/43 trạm/máy biến áp 110kV với tổng công suất đặt 1.944 MVA; 5265/5641 trạm/máy biến áp phân phối với tổng công suất đặt 3.143,551 MVA.

IMG_1517r

Ông Đỗ Trí Thức báo cáo tại Hội nghị

Năm 2021 là năm đánh dấu chuyển biến mới, đổi mới trong công tác quản trị và quản lý vận hành đã mang đến kết quả vượt bậc cho PC Hải Dương, điện năng thương phẩm năm 2021 đạt 6.263,125 triệu kWh, tăng trưởng 3,99% so với năm 2020 và vượt kế hoạch Tổng công ty giao mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid-19. Báo cáo tại hội nghi, ông Nguyễn Xuân Bằng – Trưởng phòng Kỹ thuật đã nêu bức tranh tổng thể về công tác kỹ thuật – vận hành – an toàn của PC Hải Dương. Theo đó, báo cáo đã làm rõ tình hình mang tải của các đường dây, trạm biến áp 110kV từ đó đề gia các giải pháp khắc phục để lưới điện vận hành tối ưu nhất. Riêng đối với các trạm biến áp phân phối hiện nay đều đã được lắp đặt công tơ đo xa nên việc theo dõi, kiểm tra mức tải được kịp thời và thuận tiện. Lưới điện luôn vận hành an toàn và linh hoạt, công tác cấp điện luôn kịp thời với chất lượng tốt nhất.

Riêng công tác giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện cao áp luôn là điểm quan tâm số 1 của PC Hải Dương trong những năm qua. Đến hết tháng 12/2021 hiện còn 118 điểm vi phạm chưa được xử lý. Theo kế hoạch đề ra, dự kiến trong năm 2022 Công ty Điện lực Hải Dương sẽ tiếp tục xử lý được 13 điểm vi phạm và tiếp tục thực hiện giảm thiểu các điểm vi phạm trong dự án: “Nâng cao hiệu quả lưới điện trung, hạ áp khu vực – tỉnh Hải Dương”. Có được kết quả thực hiện tốt trên là do: Sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty, lãnh các đạo đơn vị trong việc thực hiện đề xuất lập phương án xử lý các điểm vi phạm HLLĐCA để đưa vào các hạng mục STX, SCL, ĐTXD và công trình khách hàng di chuyển; sự phối hợp của các đơn vị với chính quyền địa phương sở tại trong việc vận động, tuyên truyền để giải tỏa các điểm vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc như: Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các điểm vi phạm do lịch sử hình thành để lại; nguồn vốn, kinh phí hạn chế nên chỉ kết thực hiện được các điểm vi phạm có thể xử lý trong các hạng mục SCTX, SCL hoặc kết hợp với các dự án ĐTXD để xử lý. Để giảm thời gian mất điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ngay từ đầu năm 2021 với sự vào cuộc của các đơn vị và các Điện lực đã thực hiện đấu nối, sửa chữa Hotline lưới điện trong công tác SCTX, SCL, ĐTXD với tổng số lượt thi công Hotline thuộc tài sản Điện lực là 250 lượt và đã chú trọng hướng dẫn khách hàng thực hiện thi công Hotline trong công tác đấu nối, sửa chữa với tổng số lượt thi công Hotline thuộc tài sản. 

Đặc biệt đối với chỉ tiêu pháp lệnh tổn thất điện năng theo kế hoạch hàng năm. năm 2021 là 3,11% đánh dấu sự nỗ lực không nhỏ của cán bộ công nhân viên PC Hải Dương trong công tác giảm TTĐN. Tổn thất lưới điện trung áp giảm từ 3,09% năm 2020 xuống còn 2,73% năm 2021. Năm 2021, thực hiện chỉ đạo về việc giảm thiểu khách hàng sinh hoạt có điện áp thấp, PC Hải Dương đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường chất lượng điện năng trên lưới hạ áp như: Tăng cường công tác kiểm tra, cân pha-kẹp tải; bổ sung tăng cường cáp đường trục, đường nhánh tại các TBA có bán kính dài, mức độ sử dụng điện cao; Đầu tư xây dựng các TBA chống quá tải.

Công tác Kỹ thuật – Vận hành luôn luôn gắn với An toàn lao động, PC Hải Dương bắt đầu thực hiện xây dựng văn hóa an toàn từ năm 2018 và luôn đề cao coi trọng thường xuyên đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động SXKD . Trong đó, người lãnh đạo các đơn vị cơ sở là người dẫn đầu truyền cảm hứng và dẫn đầu trong các hoạt động xây dựng ý thức, củng cố kỹ năng và giảm thiểu rủi ro, với các mục tiêu phòng ngừa và lan tỏa ý thức phòng ngừa trong toàn đơn vị, trên mọi tiêu chí. Xuyên suốt trong các năm, lãnh đạo PC Hải Dương đã quán triệt việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, học tập không ngừng và xác định rõ biện pháp chủ yếu để vừa đảm bảo an toàn vừa tăng năng suất lao động chính là thực hiện “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, “Áp dụng công nghệ mới và số hóa quy trình trong công việc”, triển khai các khóa huấn luyện về giá trị cốt lõi và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đã ban hành các kế hoạch chi tiết của từng lĩnh vực ATVSLĐ về huấn luyện, phòng ngừa rủi ro, PCCC... Công tác đối thoại về an toàn vệ sinh lao động được công ty duy trì hàng năm.

Hội nghị cũng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ then chốt để thực hiện tốt công tác kỹ thuật – vận hành – an toàn trong năm 2022. Theo đó, yêu cầu bắt buộc là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong QLVH- SXKD; cung cấp đủ điện, ổn định, tin cậy. Công tác SCL, SCTX bảo đảm triển khai hiệu quả, tiến độ, ĐTXD tập trung trọng điểm, đáp ứng quy hoạch. Chỉ tiêu tổn thất điện năng phấn đấu đến năm 2022 đạt 3,11%. Đến năm 2023 xử lý hoàn toàn 118 điểm vi phạm HLATLĐCA hiện có và không để phát sinh điểm vi phạm mới. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn, trong đó người lãnh đạo các cấp và người lãnh đạo tại các đơn vị cơ sở là người dẫn đầu truyền cảm hứng và dẫn đầu trong các hoạt động xây dựng ý thức, củng cố kỹ năng và giảm thiểu rủi ro, với các mục tiêu phòng ngừa và lan tỏa ý thức phòng ngừa trong toàn đơn vị, trên nhiều tiêu chí. Để đạt được những mục tiêu trên rất cần sự vào cuộc tâm huyết của đội ngũ làm công tác kỹ thuật – vận hành – an toàn.

IMG_1553r

Ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch kiêm Giám đốc trao tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích trong Công ty

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, sự đồng thuận, quyết tâm của tập thể CBCNV PC Hải Dương tham dự hội nghị, cam kết thực hiện xuất sắc chủ đề năm 2022 “Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân và tiếp tục nâng cao sức khỏe lưới điện.

Xuân Thuận – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 17/02/2022 05:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31