Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương tổ chức tập huấn cấp thẻ Kiểm tra viên Điện lực

Sáng 5/10, Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp với Sở Công thương Hải Dương và Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và đào tạo – Cục Điều tiết Điện lực đã tổ chức tập huấn, sát hạch cấp thẻ Kiểm tra viên Điện lực cho 231 học viên là cán bộ công nhân viên PC Hải Dương.

Tham gia công tác giảng dạy, truyền đạt và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện là các báo cáo viên của Bộ Công thương. Nội dung được hệ thống hóa từ các văn bản Nhà nước trong lĩnh vực Điện lực; phổ biến cụ thể Nghị định số 137, Nghị định số 134, Nghị định số 14 của Chính phủ; Thông tư số 27, Thông tư số 20, Thông tư số 23, Thông tư số 33 của Bộ Công thương… Trong suốt quá trình học, các học viên sẽ được bồi dưỡng, trang bị thêm kiến thức cần thiết để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh tại đơn vị mình.

Sau hai ngày, 100% học viên được học tập, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu để cấp thẻ Kiểm tra viên Điện lực.

Trung Hiếu – PC Hải Dương

Tác giả: Trung Hiếu - PC Hải Dương ; xuất bản: 07/10/2020 04:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31