Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương tổ chức huấn luyện định kỳ công tác ATVSLĐ cho An toàn vệ sinh viên

Sáng ngày 4/11/2022, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã phối hợp với trường Cao đẳng điện lực miền Bắc tổ chức khai mạc và huấn luyện định kỳ công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày ngày 15/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho các an toàn vệ sinh viên (ATVSV) thuộc mạng lưới ATVSV của Công ty.

H1960

Ông Phạm Văn Khen – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu khai mạc

Thay mặt thường trực Công đoàn Công ty, ông Phạm Văn Khen – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã tới dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Trong nội dung phát biểu, Ông đã nêu bật tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có vai trò và trách nhiệm của ATVSV đối với công tác này. Ông cũng chia sẻ sự quan tâm của Công ty đối với ATVSV, mặc dù bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng Công ty đã nâng mức phụ cấp trách nhiệm đối với ATVSV từ 1% lên 2% mức lương cơ sở.

H2960

Ông Phạm Quang Thắng – Giảng viên trường Cao đẳng điện lực miền Bắc

Sau phần khai mạc, Thường trực Công đoàn Công ty đã trao đổi, đối thoại trực tiếp với các ATVSV về công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất trực tiếp của ATVSV về công tác ATVSLĐ…

H3960

Quang cảnh lớp học

Công tác huấn định kỳ năm 2002 cho các ATVSV do các giảng viên của trường Cao đẳng điện lực miền Bắc thực hiện. Nội dung huấn luyện bao gồm: chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn lao động, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên…

Kết thúc khóa huấn luyện, các ATVSV thực hiện bài kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính hoặc điện thoạt thông minh.

Vũ Đức Thanh -PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 05/11/2022 02:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31