Văn hóa doanh nghiệp

PC Hải Dương tổ chức Lễ ký cam kết thực thi VHDN năm 2024

Sáng ngày 8/4/2024 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2024 giữa các trưởng đơn vị với Giám đốc và Chủ tịch công đoàn Công ty. Đây là hoạt động thường niên nhưng ngày 8/4/2024 cũng là ngày kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty, nên việc ký cam kết thực thi VHDN năm nay càng thêm ý nghĩa.

Đến dự buổi Lễ có các đ/c trong BTV Đảng ủy, Ban giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Kiểm soát viên chuyên trách, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng các phòng ban, Giám đốc và trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty.

H4960

Ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu và phát động thực thi VHDN năm 2024

 

H5960

H1960

Đại diện Trưởng các đơn vị cam kết thực thi VHDN năm 2024 với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty

Với mục tiêu nâng cao sự nhận thức và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị về vị trí, vai trò, nhiệm vụ trong công tác thực thi và thúc đẩy mạnh mẽ công tác xây dựng VHDN. Bản cam kết gồm 9 nội dung, đó là những nhiệm vụ cụ thể của người lãnh đạo quản lý, người đứng đầu đơn vị nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm túc, triển khai có hiệu quả công tác văn hóa doanh nghiệp, văn hóa lãnh đạo, văn hóa ứng xử, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn và văn hóa học tập.

H3

Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương với tinh thần quyết tâm cao và luôn đoàn kết thực thi tốt VHDN năm 2024

Việc thực thi tốt các nội dung trong Bản cam kết thực thi VHDN sẽ phát huy vai trò của người Cán bộ quản lý, nguyên tắc nêu gương của người lãnh đạo; phòng chống tham nhũng; qui tụ được tập thể tập trung trí tuệ; Không ngừng hoàn thiện phong cách lãnh đạo, chuẩn mực trong công việc, chuẩn mực trong ứng xử, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, góp phần xây dựng một PC Hải Dương có văn hóa mạnh.

Trần Thị Hiền Giang - PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 09/04/2024 09:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31