Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện

Trạm biến áp 110kV Đồng Niên (E8.1) được xây dựng vào năm 1977. Ban đầu trạm được vận hành với MBA T1-25MVA-115/38,5/6,6kV và là trạm 110kV duy nhất cấp điện cho phụ tải toàn bộ tỉnh Hải Dương, ngoài ra còn cấp điện cho 2 huyện Yên Mỹ, Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên. Đến nay trạm biến áp 110kV Đồng Niên cấp điện chính cho các phụ tải của thành phố Hải Dương và khu vực các huyện lân cận với số lượng 04 MBA-110kV có tổng công suất 126 MVA; quản lý vận hành trạm có 10 ngăn lộ đường dây 110kV; 09 ngăn lộ đường dây 35kV và 30 ngăn lộ đường dây 22kV.

PCHD đầu tư nâng công suất TBA 110kV Đồng Niên

Thực hiện đề án phát triển lưới điện thông minh về việc đưa các trạm biến áp 110kV vào vận hành không người trực, để hiện đại hóa hệ thống lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm các chỉ số SAIDI, SAIFI trong vận hành, tăng năng suất lao động nhằm đảm bảo an toàn, liên tục cung cấp điện phục vụ cho nhu cầu của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương. Năm 2021, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã thực hiện các dự án ĐTXD và SCL với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng để cải tạo, thay thế các thiết bị trạm biến áp 110kV Đồng Niên sang vận hành không người trực.

Khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện để đưa máy biến áp mới vào vận hành

Tuy nhiên, năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước đặc biệt là các tỉnh phía Nam và thành phố Hà Nội. Tại tỉnh Hải Dương có 2 đợt dịch, nhất là đợt dịch từ đầu tháng 5/2021 có những diễn biến phức tạp, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nhằm kiểm soát nguồn lây. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giải quyết các thủ tục đầu tư, xây dựng, vận chuyển vật tư thiết bị, nguồn nhân lực thi công từ các địa phương khác vào tỉnh Hải Dương, trong khi các nhà thầu đều ở các tỉnh lân cận và thành phố Hà Nội. Nhưng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của các nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, hoàn thiện phương thức cắt điện, tính toán chỉnh định rơle, đánh số thiết bị, cũng như đưa CBCNV của các nhà thầu về cách ly tập trung 14 ngày để thực hiện thi công đảm bảo đẩy nhanh tiến độ. Việc thi công được sự giám sát chặt chẽ chất lượng vật tư thiết bị, đặc biệt là công tác an toàn trong thi công được đặt lên hàng đầu. Kế hoạch đề ra thực hiện hoàn thành theo đúng kế hoạch Tổng công ty giao trước ngày 31/10/2021.

Xuân Thuận - PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 28/09/2021 04:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31