Thông tin dự án

PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 và một số vướng mắc trong thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã và đang khẩn trương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm để sớm đưa vào vận hành. Việc đưa các công trình vào vận hành sớm hơn so với thời gian dự kiến khoảng 03 tháng góp phần tích cực ổn định sản xuất, hồi phục kinh tế và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Kính mời quý vị đọc giả xem video tại đây.

Tác giả: ; xuất bản: 16/11/2021 11:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31