Hành lang lưới điện

PC Hải Dương đẩy mạnh công tác An toàn điện trong nhân dân

Thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2022 giữa Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cùng các đơn vị liên quan. Kể từ đầu tháng 3/2022, tại 12 đơn vị Điện lực trực thuộc PC Hải Dương đã đồng bộ triển khai công tác treo, gắn biển và phát tờ rơi tuyên truyền về một số điều cần biết về an toàn điện và đảm bảo cung ứng điện trong nhân dân theo nội dung đã đăng ký. Kế hoạch triển khai nhất quán, xuyên suốt là mục tiêu hoàn thành ngay trong quý I/2022 nhiệm vụ mũi 2 theo chủ đề năm 2022 của PC Hải Dương "Đẩy mạnh tuyên truyền An toàn điện trong nhân dân". 

Công tác tuyên truyền nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp; ngành và sự vào cuộc hưởng ứng từ các cơ quan đơn vị, địa phương, các trường học và sự đồng thuận nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tính đến ngày 09/3/2022 các đơn vị đồng loạt triển khai treo gần 200 pano tại UBND các thành phố, phường, xã và thị trấn; các khu cụm công nghiệp, khu dân cư, trường học…; hơn 100 poste treo tại đường trục, trường học…; sử dụng 30 nghìn tờ rơi cho các khu cụm công nghiệp; các trường học; điểm thu tiền điện…

H1960x720

PC Hải Dương phối hợp phát tờ rơi tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân tại trường Tiểu học Lai Cách

 

H2960x720

Tuyên truyền phổ biến an toàn điện cùng các đơn vị chức năng huyện Cẩm Giàng

H3960x720

Ảnh tuyên truyền tại trụ sở UBND phường An Lạc - thành phố Chí Linh

Kết quả sẽ là tiêu chí đánh giá sự vào cuộc quyết liệt các cấp lãnh đạo, sự thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện tại các đơn vị. Và với mục tiêu để mỗi người dân sẽ luôn hiểu và là một tuyên truyền viên trong công tác an toàn điện. Đảm bảo an toàn hạnh phúc cho mọi người mọi nhà, cũng như đảm bảo công tác cung cấp điện an toàn là số một, trong quá trình thực hiện các công tác SXKD của PC Hải Dương.

Xuân Thuận – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 09/03/2022 06:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31