Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương đảm bảo cung cấp điện phục vụ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm 2022

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn và chất lượng cao cho các hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023, hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong các ngày diễn ra kỳ thi và các địa điểm ra đề thi, in sao đề thi, làm phách và chấm thi. Xử lý nhanh các sự cố gây mất điện, giảm đến mức thấp nhất thời gian ngừng cung cấp điện do sự cố ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các Hội đồng thi. Ngay từ tháng 5/2022 Công ty Điện lực Hải Dương đã lập kế hoạch cung cấp điện và yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc thực hiện ngay việc rà soát lưới điện, cân pha kẹp tải, kiểm tra cao điểm để kịp thời phát hiện xử lý khiếm khuyết.

H1960

Kiểm tra đường dây cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn các kỳ thi tại Điện lực Gia lộc

Căn cứ lịch thi, địa điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 41 địa điểm thi, thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có 40 địa điểm thi. Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã kiểm tra và lập danh sách nguồn điện cấp cho các địa điểm thi, ngoài danh sách cấp điện cho hội đồng thi các khâu phụ trợ của kỳ thi làm việc tại Sở GD&ĐT được cấp điện từ TBA Sở giáo dục-180kVA thuộc đường dây 462-E8.1 và TBA Phú Lương 3- 250kVA đường dây 472-E8.16. PC Hải Dương chỉ đạo không thực hiện cắt điện theo kế hoạch để công tác đối với các lộ đường dây và TBA cấp điện cho các Hội đồng thi và các địa điểm phục vụ công tác khâu phụ trợ của 2 kỳ thi nêu trên. Trong trường hợp có sự cố trên đường dây cấp điện cho các địa điểm diễn ra các kỳ thi thì nhanh chóng chuyển đổi nguồn cấp, ưu tiên cấp điện cho các đường dây hoặc nhánh đường dây có phụ tải đang cấp điện cho các địa điểm thi; Nếu các địa điểm thi nằm trong các nhánh hoặc đường dây bị sự cố không thực hiện chuyển phương thức cấp điện ngay được sẽ tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để đảm bảo xử lý nhanh các sự cố gây mất điện, giảm đến mức thấp nhất thời gian ngừng cung cấp điện do sự cố đối với các địa điểm thi và các địa điểm phục vụ khâu phụ trợ của 2 kỳ thi. Trường hợp tại các Hội đồng thi có chuẩn bị máy phát dự phòng, đơn vị quản lý vận hành Điện lực khu vực đó sẽ có trách nhiệm phối hợp với đại diện của Hội đồng thi để phân định rõ ranh giới trách nhiệm, phương thức vận hành trong trường hợp phải chạy máy phát cấp điện khẩn cấp cho Hội đồng thi trong trường hợp điện lưới bị sự cố. 

Các Điện lực chủ động nắm bắt danh sách, thời gian, địa điểm và nhu cầu cấp điện ở các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của các Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi để lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện trong các ngày diễn ra 2 kỳ thi. Riêng các địa điểm ra đề thi, in sao đề thi, làm phách và chấm thi, các Điện lực phải đảm bảo cấp điện liên tục 24/24 giờ. Phương án cấp điện các Điện lực lập yêu cầu ban hành trên hệ thống công văn D-office và gửi tới các Hội đồng thi để phối hợp đảm bảo công tác cấp điện. Tổ chức rà soát toàn bộ lưới điện, kịp thời phát hiện các điểm xung yếu có nguy cơ gây sự cố, tình trạng mang tải cao của đường dây, trạm biến áp phân phối cấp điện cho các địa điểm thi, khắc phục khiếm khuyết trên lưới điện, thực hiện chuyển tải, san tải của các đường dây, trạm biến áp mang tải cao trên 80% đảm bảo an toàn cấp điện cho các điểm thi. Tăng cường bố trí lực lượng ứng trực xử lý sự cố 24/24h, trực lãnh đạo và chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện dụng cụ để kịp thời khắc phục xử lý khi sự cố xảy ra.

H2

Phối hợp kiểm tra kẹp tải sử dụng lúc cao điểm của phụ tải khách hàng quản lý

Các trường đặt địa điểm thi, các địa điểm khâu phụ trợ của 2 kỳ thi cũng nhanh chóng phối hợp với các Điện lực địa phương để triển khai phương án cấp điện cho các địa điểm thi. Cử đại diện làm việc với các Điện lực tại địa phương trong việc phân định rõ ranh giới trách nhiệm của các bên trong việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ các hội đồng thi. Chuẩn bị máy phát điện dự phòng, phối hợp với Điện lực địa phương để kiểm tra, thống nhất sơ đồ cũng như phương thức vận hành, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong trường hợp phải chạy máy phát cấp điện khẩn cấp cho các địa điểm thi trong trường hợp điện lưới bị sự cố. Kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa đường dây và các thiết bị điện trong khu vực thi do nhà trường quản lý, đảm bảo hoạt động tốt trước, trong và sau kỳ thi.

Với sự vào cuộc đồng bộ các đơn vị, đặc biệt là sự phối hợp đóng điện với công suất lớn nhất cho các phụ tải để kiểm tra và có phương án tối ưu trong cấp điện, tính đến hết ngày 06/6/2022 toàn bộ 41 điểm thi, các khâu phụ trợ đã được hoàn thành công tác cấp điện. PC Hải Dương luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt cho 2 kỳ thi cũng như nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

Xuân Thuận- PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 07/06/2022 08:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31