Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương chú trọng công tác quy hoạch cán bộ

Chiều ngày 06/01/2022, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh EVN và EVNNPC quản lý, bao gồm chức danh: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; phó Giám đốc; Kiểm soát viên và Kế toán trưởng Công ty. Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Trung Nghĩa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

Tham dự hội nghị là sự có mặt của 60 đồng chí cán bộ chủ chốt của PC Hải Dương. Với yêu cầu chung về nguyên tắc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ; cán bộ đưa vào quy hoạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và cơ bản đáp ứng đủ tiêu chuẩn của từng chức danh quản lý do cấp có thẩm quyền/người có thẩm quyền ban hành; phải đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực thực tiễn, chiều hướng và triển vọng phát triển của cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch; phải đảm bảo phương châm “động” và “mở”. Cán bộ đang giữ chức vụ cán bộ quản lý thì chỉ quy hoạch lên chức danh cao hơn và phải đủ tuổi (tính theo tháng sinh) để công tác được ít nhất 01 nhiệm kỳ; không quy hoạch chức vụ đang đảm nhiệm hoặc tương đương. Xác định rõ nhiệm vụ đó, tại hội nghị các đồng chí tham dự đã được thông báo các tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Quy chế công tác cán bộ và được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Trung Nghĩa- chủ trì hội nghị.

 H2960x720

Đồng chí Phạm Trung Nghĩa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thống nhất các nội dung và tổ chức bỏ phiếu để bầu ra các đồng chí cán bộ có năng lực và phẩm chất chính trị, hiểu biết về quản lý kinh tế vĩ mô, mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh, hiểu biết về luật pháp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có năng lực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năng động, sáng tạo và tầm nhìn nghiên cứu đề xuất với EVN, EVNNPC những chủ trương, định hướng liên quan đến xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Biết kết hợp lý luận với thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, áp dụng các mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có quan hệ tốt và rộng rãi với các cơ quan của Nhà nước, tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp khác và với địa phương. Có thâm niên công tác, kinh nghiệm thực tiễn tham gia công tác lãnh đạo và quản lý sản xuất kinh doanh.

H1960x720

Toàn cảnh hội nghị Hội nghị quy hoạch cán bộ chủ chốt Công ty Điện lực Hải Dương

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, công tâm hội nghị đã giới thiệu bầu 20 đồng chí là các cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị vào các vị trí quy hoạch theo yêu cầu. Đảm bảo nguồn cán bộ quy hoạch chất lượng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Hải Dương trong những năm tiếp theo. 

Xuân Thuận – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 07/01/2022 09:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31