Tin Hải Dương PC

PC Hải Dương chủ động vận hành hệ thống điện ứng phó bão CONSON

Để đảm bảo công tác PCTT&TKCN có hiệu quả, giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại do ảnh hưởng của bão Conson cũng như các cơn bão khác, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương - Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN yêu cầu: Tất cả các đơn vị triển khai Phương án PCTT&TKCN của đơn vị, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới/bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức triển khai phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Chủ động phương án sẵn sàng đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Ông Đỗ Trí Thức- PGĐ Công ty kiểm tra phòng chống bão tại TBA 110kV- E8.1

Các đơn vị tổng kiểm hệ thống thoát nước các trạm biến áp 110kV và các trạm trung gian, phân phối. Vận hành lưới điện đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng theo danh mục ưu tiên, phối hợp chặt chẽ với các Xí nghiệp KTCT Thuỷ lợi để đảm bảo điện cho 100% trạm biến áp phục vụ cho các trạm bơm tiêu úng theo yêu cầu, sẵn sàng xử lý khắc phục sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn lưới điện và cho nhân dân. Chú ý phát quang tối đa hành lang trước bão, để giảm thiểu nguyên nhân sự cố do hành lang khi các cành cây bị gió bẻ gãy quăng lên đường dây. Trưởng các đơn vị chỉ đạo, quán triệt đến tất cả CBCNV nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa lớn. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn điện (dây điện bị đứt, cột điện đổ….) trong cộng đồng dân cư tại các vùng bị ảnh hưởng do áp thấp/bão. Tất cả các đơn vị phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sẵn sàng nhân lực ứng trực. Trưởng các đơn vị phân công cụ thể nhiệm vụ, vai trò nhân sự trong việc phòng chống áp thấp nhiệt đới/bão. Sẵn sàng cho việc xử lý sự cố, ứng cứu hỗ trợ và phải đảm bảo các chế độ báo cáo về ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới /bão theo quy định.

Ông Đỗ Trí Thức- PGĐ Công ty kiểm tra an toàn và phòng chống bão tại hiện trường

Văn phòng Công ty và Trạm Y tế liên hệ các đơn vị cung ứng để sẵn sàng cung cấp nhu yếu phẩm trong trường hợp cần thiết. Phòng Kế hoạch - Vật tư chuẩn bị sẵn vật tư dự phòng cho phòng chống thiên tai và liên hệ các đơn vị thi công ngoài để sẵn sàng huy động hỗ trợ xử lý sự cố khi cần thiết. Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty (P9) thường xuyên cập nhật thông tin, phối hợp cùng Trung tâm Điều khiển xa báo cáo tình hình mưa bão, thiên tai và việc khắc phục hậu quả về Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp trên.

Xuân Thuận - PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 09/09/2021 02:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31