Chuyển đổi số PC Hải Dương

PC Hải Dương – Triển khai đồng bộ quản lý số trong quản lý vận hành

Đội quản lý vận hành lưới điện 110kV Hải Dương- Công ty Điện lực Hải Dương đang quản lý vận hành bao gồm 21 trạm biến áp 110kV với 46 máy biến áp, tổng dung lượng là 2064 MVA. Trong đó tài sản ngành điện 16 trạm biến áp/32 máy, tổng dung lượng 1.618 MVA, tài sản khách hàng 05 trạm biến áp/14 máy, tổng dung lượng 446 MVA. Đường dây 110kV có 42 đường dây với tổng chiều dài 418,722 km là tài sản ngành điện và 4,289km là tài sản khách hàng.

Công tác quản lý vận hành áp dụng công nghệ số đã góp phần rất lớn trong việc quản lý vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và nâng cao độ ổn định cung cấp điện. Trong năm tháng đầu năm khối lượng công việc đã triển khai tại Đội như sau: Thực hiện CBM cấp độ 1 (Kiểm tra, thử nghiệm theo tình trạng vận hành của thiết bị) đầy đủ cho tất cả các thiết bị thuộc 15/15 TBA 110kV. Cập nhật đầy đủ thông số CBM của thiết bị trong phân hệ CBM của PMIS. Với cấp độ 2 và 3 đã tiến hành cắt điện, thí nghiệm thực hiện CBM tại TBA 110kV Nhị Chiểu E8.10 và đang tiến hành cập nhật dữ liệu lên phân hệ CBM của PMIS. Lũy kế hết tháng 5/2023 thực hiện CBM được 07 TBA 110kV. Trong đó có 04/06 TBA 110kV theo kế hoạch CBM năm 2023 và thực hiện CBM thêm so với kế hoạch năm 2023 đối thiết bị tại các TBA 110kV Đại An E8.11  với100% thiết bị, TBA 110kV Ngọc Sơn E8.13 với 60% thiết bị. Phần đường dây 110kV đã thực hiện CBM xong 17/17 đường dây 110kV theo kế hoạch CBM năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sử dụng các thiết bị số công nghệ cao như: Thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD) được 06 lượt/tháng, camera ảnh nhiệt được 25 lượt/tháng, thiết bị giám sát hệ thống ắc quy online…được áp dụng triệt để trong công tác quản lý vận hành nhằm phát hiện sớm những khiếm khuyết thiết bị từ đó có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ, thay thế kịp thời, ngăn ngừa sự cố lưới điện. Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm tra định kỳ ngày 36 đường dây, kiểm tra định kỳ đêm 08 đường dây (đêm 3 tháng/lần), kiểm tra thiết bị trạm 01 lần/ngày/trạm. Tăng cường kiểm tra hành lang lưới điện phát hiện những hiện tượng có nguy cơ vị phạm HLLĐCA (hành lang lưới điện cao áp) ngăn chặn kịp thời, tăng cường công tác tuyên truyền người dân hiểu và không vi phạm HLLĐCA.

Với sự nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn của từng nhân viên quản lý vận hành, để kịp thời làm chủ thiết bị, áp dụng hiệu quả công nghệ số trong quản lý vận hành lưới điện, tính đến nay đơn vị đã không để xảy ra sự cố đường dây cũng như TBA 110kV. 

Một số hình ảnh ghi lại hoạt động quản lý vận hành

H1960

Áp dụng công nghệ số trong phòng điều khiển TBA 110kV

H2960

Cập nhật thông số vận hành đường dây với thiết bị di động

H3960

Sử dụng camera nhiệt đo tiếp xúc đầu cực MBA 110kV

H4960

Sử dụng camera nhiệt trong công tác kiểm tra đường dây 110kV

H5

Sử dụng máy ảnh nhiệt trong công tác kiểm tra đường dây

Xuân Thuận- PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 26/06/2023 03:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31