An toàn - Tiết kiệm điện

PC Hải Dương: Tổng kết hoạt động của An toàn vệ sinh viên năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

Ngày 05/4/2016 tại Điện lực TP Hải Dương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã tổ chức Tổng kết hoạt động của An toàn vệ sinh viên (ATVSV) năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và tập huấn Luật an toàn, vệ sinh lao động mới (có hiệu lực từ 01/7/2016).

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, ông Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 82 An toàn vệ sinh viên trong Công ty.

Ông Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại Hội nghị

Ông Vũ Văn Hãn – Chủ trì Hội nghị đã báo cáo Tổng kết hoạt động của An toàn vệ sinh viên năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Báo cáo khẳng định: An toàn vệ sinh lao động là một khâu quan trọng trong dây chuyền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được quan tâm, từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch bảo hộ lao động, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức bồi huấn, kiểm tra, thực hiện khen thưởng, phê bình kịp thời. Thực hiện cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khỏe định kỳ, đo kiểm môi trường làm việc. Kinh phí chi cho công tác ATVSLĐ năm 2015 là 10,394 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch trong năm 2016 là 11,025 tỷ.

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty ông Trần Văn Cường đã đánh giá về chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV trong những năm qua. Cụ thể: ATVSV chưa nhận thức hết được tầm quan trọng, ưu tiên hàng đầu về công tác ATVSLĐ là an toàn trong lao động sản xuất. Chưa hiểu rõ vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình và chưa nắm vững phương pháp hoạt động và mục tiêu công tác. ATVSV thiếu kinh nghiệm, yếu năng lực, đặc biệt một số còn thiếu lòng nhiệt tình với công việc… Qua đây, Ông yêu cầu đội ngũ ATVSV Công ty cần phát huy hơn nữa quyền hạn và vai trò của mình, chủ động hơn trong công việc để đảm bảo tốt hơn công tác an toàn trong lao động sản xuất kinh doanh.

Các CBCNV phụ trách công tác An toàn vệ sinh viên trong toàn Công ty tham dự Hội nghị

Trong khuôn khổ của Hội nghị, đội ngũ ATVSV của Công ty đã được bồi huấn thêm về phương pháp hoạt động cụ thể, nắm vững chính sách pháp luật về BHLĐ, nắm vững chức năng nhiệm vụ, để ATVSV tự tin hơn trong công việc, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động. Góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị Liên tịch của Tổng công ty năm 2016 “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức và trách nhiệm” là thực hiện thắng lợi mục tiêu ATVSLĐ.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Văn phòng Công ty ; xuất bản: 06/05/2016 02:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31