Góc 5S

PC Hải Dương: Tập huấn Chuyên gia đánh giá nội bộ Chương trình thực hành tốt 5S

Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) phối hợp với Viện năng suất Việt Nam (VNPi) tổ chức lớp tập huấn “Chuyên gia đánh giá nội bộ Chương trình thực hành tốt 5S” tại Hội trường Điện lực Tp Hải Dương.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 cán bộ công nhân viên là thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hành 5S của Công ty và các đơn vị trực thuộc tham dự. 

Giảng viên Viện năng suất Việt Nam hướng dẫn tại buổi tập huấn

Nội dung tập huấn bao gồm các kỹ năng đánh giá, các yêu cầu của thực hành 5S, cách thức tiến hành đánh giá, kinh nghiệm đánh giá, lựa chọn đánh giá viên nội bộ, cấp độ cho điểm đánh giá và các bài tập tình huống đánh giá nội bộ… 

Các CBCNV PC Hải Dương tham gia lớp tập huấn 

Trong khuôn khổ của buổi tập huấn, các học viên được tham quan hoạt động đánh giá quá trình thực hành Chương trình 5S tại các phòng chuyên môn của Điện lực TP Hải Dương. Tại hiện trường thực tế, các giảng viên phân tích những khu vực thực hành tốt, những khu vực còn hạn chế trong việc thực hiện và hướng dẫn nội dung cần thực hiện để hoàn thiện trong thực hành 5S.

Thực hành Chương trình 5S tại các phòng chuyên môn ĐLTP Hải Dương

Qua buổi tập huấn, các học viên đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản dành cho đánh giá viên nội bộ, từ đó sẽ giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hành 5S đánh giá hiệu quả của công tác thực hành 5S tại Công ty.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Văn phòng Công ty ; xuất bản: 16/09/2016 08:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31