Tin Hải Dương PC

PC HẢI DƯƠNG - ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Với mục tiêu đảm bảo vận hành tốt nhất hệ thống lưới điện của tỉnh Hải Dương, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, linh hoạt cấp điện ổn định cho các hoạt động chính trị - xã hội - kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty Điện lực Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai.

Ngày 17/3/2021 công trình: Xây dựng mới và cải tạo đường dây 35kV lộ 372E8.13; 373E8.13 và các nhánh rẽ - Điện lực Thanh Hà do Công ty Điện lực Hải Dương là chủ đầu tư đã bắt đầu khởi công thực hiện. Đơn vị được giao quản lý là Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Hải Dương có quy mô đầu tư xây dựng: Cải tạo và xây dựng mới 4.438m đường dây 35kV trên không; Xây dựng mới 363m đường cáp ngầm 35kV, 01 vị trí Recloser 35kV và 01 vị trí CDPT 35kV để phân đoạn và bảo vệ đường dây; Xây dựng mới 01 TBA 180kVA-35/0,4kV và cải tạo xây dựng mới đường dây 0,4kV xuất tuyến để đấu nối vào đường dây hạ thế hiện có. Giá trị đầu tư lên đến gần 10 tỷ đồng.

Trạm biến áp được đóng điện đưa vào vận hành

Ngày 10/6/2021 công trình đã hoàn thành thực hiện đóng điện đưa vào vận hành đã phát huy ngay hiệu quả tích cực cấp điện trong ngày nắng nóng. Tạo mạch vòng liên lạc giữa các lộ đường dây 35kV. Đảm bảo cấp điện chất lượng, ổn định, tin cậy cho các phụ tải trong khu vực huyện Thanh Hà, Kim Thành và khu vực lân cận. Giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện trung thế khu vực huyện Thanh Hà. Giảm tổn thất điện năng trên đường dây, tăng hiệu quả công tác kinh doanh điện.

Công trình hoàn thiện thi công và đưa vào vận hành vượt tiến độ hợp đồng 15 ngày, đó là những nỗ lực không nhỏ của tập thể CBCNV Công ty Điện lực Hải Dương và đơn vị thi công. Đóng góp lớn vào việc đảm bảo cấp điện chất lượng, ổn định, tin cậy, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển phụ tải, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

THANH TUẤN - BQLDA -PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 10/06/2021 06:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31